Jaunajā mācību gadā Smiltenes mākslas skola kļūs modernāka

Iespējams, jau rudens sākumā Smiltenes mākslas skolas audzēkņiem būs iespēja apgūt datorgrafiku. Audzēkņi apgūs prasmes un iemaņas jauno tehnoloģiju sfērā.

Smiltenes mākslas skolā kompozīcijas stundu ietvaros varēs apgūt datorgrafiku, jo ir apstiprināts projekts "Datorgrafikas mācību priekšmeta ieviešana Smiltenes mākslas skolā".

Projekta pieteikumu skola iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, ko izvērtēja un apstiprināja Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

Kompozīcijas un gleznošanas pasniedzēja Vineta Balode informē, ka kopējais finansējums ir 2999 lati, no kuriem ELFLA līdzfinansējums ir 2212 latu, bet 787 lati no Smiltenes novada domes. Par šo naudu mākslas skola iegādāsies trīs datoru komplektus ar licencētām programmām, kā arī printeri.

"Citās mākslas skolās audzēkņiem jau ir iespēja apgūt datorgrafiku. Arī mums jākļūst modernākiem. Iemaņas datorgrafikā apgūs vecāko kursu audzēkņi. Jaunās zināšanas viņiem noderēs tālākai izglītībai šajā jomā," uzskata V. Balode. Lai varētu jauniešiem pasniegt šo priekšmetu, pedagogi apmeklēja kursus.

Projekta noslēguma termiņš ir 15. novembris.

Izglītība