Jaunieši izzina cilvēktiesību aspektus Eiropā

Valkas ģimnāzijas skolēni Elīna Bērziņa, Vilmārs Vesingi, Mārtiņš Vaļģis, Ilze Zalužinska, Laura Amanda Ģērmane, Zigfrīds Niklavičs un skolotāja Ira Silāja ir atgriezušies no starptautiskā projekta Polijā "Jaunieši spēj mainīt pasauli".

"Projekta būtība ir apstāklī, ka jauniešu rokās ir cilvēktiesību ievērošana, lai mēs būtu draudzīgāki un demokrātiskāki attieksmē citam pret citu," lakoniski formulē I. Silāja. Projektā piedalījās Lietuvas, Zviedrijas, Polijas, Ungārijas un Latvijas delegācijas katra sešu dalībnieku sastāvā.

Valkas ģimnāzijas dalībnieku izvēles nozīmīgākais princips bija aktivitātes skolas un klases sabiedriskajā dzīvē. Otrs aspekts bija zināšanas un līdzdalība vēstures un politikas lietās. Protams, noteicošākās bija zināšanas un prasmes angļu valodā. Projekta laikā bija daudz grupu darbu un diskusiju, pēc tam arī rezultātu apspriešana, kur angļu valoda bija būtiska. Skolotāja uzsver, ka šajā ziņā valcēniešiem viss bija kārtībā.Vairāk lasiet laikrakstā "Ziemeļlatvija".

Izglītība