Jaunieši no Latvijas var pieteikties Baltijas jaunatnes darbības fonda finansiālam atbalstam

Novembrī darbu uzsācis Džordža Sorosa dibinātais Atvērtās sabiedrības institūta jaunatnes iniciatīvas Baltijas jaunatnes darbības fonds (Open Society Institute's Youth Action Fund Baltics), kura atbalstam aicināti pieteikties visi aktīvie Latvijas jaunieši, kas vēlas realizēt projektus un sekmēt cieņpilnas sociālās vides veidošanos vietējā sabiedrībā, apliecinot savu spēju būt radošiem un sociāli atbildīgiem.

 

Baltijas jaunatnes darbības fonds izveidots, lai iedrošinātu jauniešus aktīvi piedalīties vietēja mēroga procesos un kopumā demokrātijas darbināšanā. Atbalstam var pieteikties jaunieši individuāli vai grupās (dalība NVO nav obligāta) vecumā no 15 līdz 29 gadiem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, priekšroku dodot projektiem, kas ir no vietām, kurās dzīvo nozīmīgs skaits etnisko minoritāšu pārstāvju.

 

Sorosa fonds - Latvija aicina potenciālos projektu pieteicējus apsvērt savas iespējas projektos risināt ar kultūru daudzveidību un saprašanos starp dažādu etnisko grupu pārstāvjiem saistītus jautājumus, kā arī piedāvāt projektu idejas attiecībā uz depresīvu reģionu un sociālās izslēgtības riskam pakļautu jauniešu aizstāvību un sociālo integrāciju.

 

Lai pieteiktos fonda atbalstam, nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu tiešsaistē angļu valodā: https://oas.soros.org/oas/ atbildot uz jautājumiem par projekta ideju, projekta īstenošanas gaitu, budžetu utt.

 

Šajā vietnē projektu pieteicējiem tiks piedāvāta iespēja arī augšupielādēt atsevišķus projekta pieteikuma dokumentus, CV un rekomendācijas vēstules.

 

Atvērtās sabiedrības institūta pieteikumu izvērtēšanas komisija nepieņems pieaugušo vai NVO pieteikumus, kuri tiks iesniegti jauniešu vārdā. Par nepiemērotiem tiks uzskatīti projektu pieteikumi, kuros tiks iekļautas izmaksas, kas paredzētas atalgojumam par konferenču, semināru apmeklējumu un izglītības ieguvi.

 

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš nav noteikts un projekti tiks izskatīti to iesūtīšanas kārtībā. No š.g. 26. novembra informācija par Atvērtās sabiedrības institūta jaunatnes iniciatīvas Baltijas jaunatnes darbības fondu ir pieejama Sorosa Fonds - Latvija interneta vietnes www.sfl.lv sadaļā „Aktualitātes".

 

Projekta pieteikuma veidlapa atrodama: https://oas.soros.org/oas/

Papildu informācija par Atvērtās sabiedrības institūta jaunatnes iniciatīvas Baltijas jaunatnes darbības fondu: http://www.soros.org/initiatives/youth/focus/action/grants/baltics

Izglītība