Jauno audzēkņu uzņemšana Valmieras 5.vidusskolā

14., 15., 16. un 17.jūnijā no plkst. 10:00 - 13:00 Valmieras 5. vidusskolā notiks audzēkņu uzņemšana 10.klasēs 2010./2011.mācību gadam.

Skolēni aicināti iesniegt savus pieteikumus šādās vidējās izglītības programmās: o Vispārizglītojošā programma o Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma o Humanitārā un sociālā virziena programma (ekonomika un politika) o Profesionāli orientēta virziena programma (policija)

JAUNUMS!

Profesionāli orientēta virziena programma - kultūrizglītība

Programma piedāvās lielisku iespēju kultūrizglītības procesā veidot sevi kā radošu personību, kura ir gatava pieņemt izaicinājumus, izrādīt iniciatīvu, kurai zināšanas būs stabils pamats veiksmīgai rīcībai, lai sasniegtu gan personīgos mērķus, gan dotu ieguldījumu sabiedrības attīstībai.

Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem jauniešiem tiks piedāvāti šādi mācību priekšmeti: skatuves mākslas pamati, mūsdienu dejas, interjera un datordizains un projektu vadība.

Skolā būs iespēja dziedāt jauktajā korī, darboties skolēnu domē un dažādos interešu izglītības pulciņos.

Izglītība