Jauno audzēkņu uzņemšana Valmieras Valsts ģimnāzijā

14. un 15.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 14.00 Valmieras Valsts ģimnāzijā notiks audzēkņu uzņemšana 10.klasēs 2010./2011.mācību gadam. Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 15. jūnijā plkst. 16.00.

Skolēni aicināti iesniegt savus pieteikumus šādās izglītības programmās:

o Matemātikas, dabaszinību un tehnikas (matemātika) virziena IP o Matemātikas, dabaszinību un tehnikas (dabaszinības) virziena IP o Humanitārā un sociālā virziena IP o Vispārizglītojošā virziena IP o Profesionālā izglītības programma mākslās (vizuālā māksla, teātra pamati, instrumentu spēle)

Piesakoties mācībām, skolēniem jāiesniedz šādi dokumenti: iesniegums, apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu, medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u), medicīniskā izziņa, neaizpildīta skolēna apliecība ar fotogrāfiju, informācijas dienās iegūto papildpunktu apliecinājums (ja tāds ir).

Skolēniem Valmieras Valsts ģimnāzijā tiek piedāvāta arī starptautiska vācu valodas diploma (DSD) apmācība, franču valodas apguve, J.T.Beldava fonda stipendija un dažādas papildizglītības un interešu izglītības iespējas (jauniešu koris, tautas deju kopa, pūtēju orķestris, sporta deju studija u.c.).

Sīkāka informācija par uzņemšanu www.vvg.edu.lv. Tālrunis uzziņām 64222518; 64207593.

Izglītība