Jaunsargi – spēkam un prātam

Vijciema pamatskolā notika Lāčplēša balvas izcīņa jaunsargiem. Kopvērtējumā uzvarēja Valkas ģimnāzijas komanda, bet Lāčplēša balvu ieguva šīs komandas dalībnieks Armands Valtiņš.

FOTO ŠEIT!

 

"Šīs sacensības mani uzvedināja uz jaunu ideju. Tās kopā ar Izglītības nodaļu nākamgad rīkojamas ne tikai jaunsargiem, bet visu novada skolu komandām. Skolēnos ir sacensību gars, azarts un viņi piedalās ļoti labprāt. Savukārt teorētiskā daļa ir labs veids, kā padziļināt bērnu zināšanas vēsturē un veidot patriotisma jūtas," skaidro sacensību organizators Valkas novada jaunsargu vadītājs Salvis Lozda.

 

Stieni paceļ 57 reizesPar uzvarētājiem atzina Valkas ģimnāziju. Aiz viņiem Smiltenes jaunsargi, bet 3. vietā mājinieki - Vijciema pamatskolas 9. klase, kurā bija gan jaunsargi, gan citi skolēni. Pavisam vijciemieši ar mājinieku tiesībām izveidoja četras komandas. Vēl piedalījās komandas no Valkas, Ērģemes un Grundzāles pamatskolas.

Sacensību teorētisko daļu vadīja vēstures skolotāja Vineta Skutāne. Viņa ne tikai sagatavoja pārbaudes jautājumus un testus, bet pēc tam ar katru komandu analizēja pieļautās kļūdas. Vizuālajā erudīcijā pārliecinoši uzvarēja smiltenieši. Otrs, mazāk nozīmīgs erudīcijas konkurss bija par kultūrvēstures pieminekļiem Valkas novadā. Saprotami, ka smilteniešiem un grundzāliešiem uz šiem jautājumiem atbildēt bija grūtāk.Svaru stieņa celšanā ar 57 reizēm pārliecinoši uzvarēja A. Valtiņš.

 

Gatavosies spēlei "Karogs"Smiltenes novada jaunsargu vadītājs Mārtiņš Latvers uzskata, ka viņa vadītajai Smiltenes komandai veicās labi, jo izcīnīta 2. vieta. "Mums nedaudz neveicās indiāņu takas (horizontālas virves) pārvarēšanā. Pārējās sacensības grūtības nesagādāja. Domāju, ka šis pasākums ir izdevies, jo bērniem patika," vērtē M. Latvers. Viņš priecājas par jauno grundzāliešu sniegumu, jo šī ir ļoti saliedēta komanda. Sacensības noslēdzās Vijciema tautas namā ar karaoke dziedāšanu un citām izklaidēm.

Nākamās lielās sacensības notiks 18. decembrī. Tā būs Vidzemes novada militārā spēle "Karogs" un to organizēs S. Lozda.

Izglītība