Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks atvērto durvju diena

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija /JVLMA/ jau otro reizi aicina visus topošos studentus un jaunos mūziķus apmeklēt atvērto durvju dienu, kad interesenti pēc savas izvēles varēs apmeklēt jebkuru lekciju, individuālo un grupu nodarbību sev interesējošā specialitātē. Atvērto durvju diena notiks otrdien, 29. martā no pulksten 9.00 līdz 20.00.

JVLMA Sabiedrisko attiecību vadītāja Vita Stiģe-Škuškovnika norāda, ka atvērto durvju diena sniegs iespēju nākamajiem JVLMA studentiem ielūkoties ikdienas studiju procesā, klātienē novērot Akadēmijas mācībspēku un studentu darbu, kā arī noskaidrot dažādus ar studiju programmām saistītus jautājumus pie informatīvā stenda JVLMA Lielajā foajē. Tāpat pulksten 11.30 un 13.30 notiks ekskursijas, kurās topošie studenti iepazīsies ar Mūzikas akadēmijas ēku.

„Topošie studenti un viņu pedagogi pulksten 12.30 JVLMA Lielajā zālē ir laipni gaidīti piedalīties JVLMA īstenotā projekta nr. 0089 Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros „E-studiju vides ieviešana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" rezultātu prezentācijā," aicina V. Stiģe-Škuškovnika.

Viņa norāda, ka tās laikā tiks demonstrēta gan jaunizveidotā JVLMA e-studiju vide, kuras izmantošana ļaus efektīvāk sagatavoties iestājeksāmeniem, gan citi projekta rezultāti - iegādātās jaunās tehnoloģijas un aprīkojums, un digitalizēto ierakstu krājums.

Visa informācija par atvērto durvju dienā notiekošo - kur, kas, cikos un kādā specialitātē notiks, meklējama JVLMA mājas lapā www.jvlma.lv, Mūzikas akadēmijas informācijas stendos un sociālajos tīklos.

Izglītība