Jubilejas reizē ar cerību

Piektdien Valkas rajona bērnu un jauniešu interešu centrs (BJIC) svinēja savas pastāvēšanas 40. gadadienu. Neatkarīgi no politiskās konjunktūras centra uzdevums ir bijis nemainīgs - bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika organizēšana.

 

Aizvadītajos gadu desmitos ir mainījusies darba ievirze. Bija laiks, kad šajā interešu izglītības organizācijā darbojās pat vairāki tūkstoši skolēnu. Pašlaik BJIC kolektīvi darbojas 16 pašvaldībās, un tajās iesaistīti vairāk nekā 800 bērnu un jauniešu 45 pedagogu vadībā.

 

 

"Paraugoties vēsturē, redzam, ka ļoti daudz pulciņu bija tieši zēniem - amatniecības un tehnisko sporta veidu kopas. Piemēram, tehniskā modelēšana bija daudzās rajona skolās," izpētījusi BJIC direktore Silvija Dorša. Viņa lepojas ar to, ka BJIC ir bijusi iniciatore daudzām labām lietām, kuras pēc tam pārņēmušas skolas vai pārtapušas klubu sistēmā.

 

S. Dorša BJIC vada kopš 1992. gada. Zem šīs iestādes jumta izveidojās BMX klubs "Alko", džudo, futbola, orientēšanās un citi sporta pulciņi. Pašlaik prevalē vides un kultūrizglītības programmas. BJIC ir uzņēmies pilnīgu atbildību par skolēnu Dziesmu un deju svētku organizēšanu un apriti.

 

 

 "Neraugoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju, bērni turpina gatavoties šiem svētkiem. 90. gados aizsākās jauniešu klubu un skolēnu pašpārvaldes kustība, dibinājās daudz dažādu nevalstisko organizāciju. Ļoti populāri bija konkursi "Esmu pirmklasnieks", "Gada puika", "Mazā zeltene", "Foršākais skolotājs" un citi. Tagad tos autonomi rīko daudzas skolas.

 

Katru gadu BJIC iesaistās kādā no vērienīgiem projektiem kā partneri. "Vislielākais ieguvums skolēniem ir tas, ka šajos projektos sadarbojas visas pilsētas izglītības iestādes. Bērni sadraudzējas ātrāk nekā pieaugušie," smaida BJIC direktore.

 

 

Jautāta par iestādes nākotni, viņa atbildēja, ka, cerams, tā būs vajadzīga arī novadam. Tiesa, neviens vēl nezina, kādas izmaiņas paredzamas. Tagad daudzi runā, ka jāpanāk, lai vispārējā izglītībā nauda sekotu skolēnam. Interešu izglītībā šajā gadsimtā tā notiek visu laiku. Naudu atkarībā no bērnu skaita pulciņos sadalīja rajona padome.

 

 

Lielākais ieguvums iestādei ir pirms četriem gadiem iegūtā ēka. Bērni to izjūt kā savējo, jo katrs pulciņš var iekārtot savu telpu kā nu tam nepieciešams. Tas ļauj rasties jaunām tradīcijām. Valkas BJIC ir pirmais Latvijā, kas ir iesaistījies ekoskolu programmā. Nu jau otro gadu rajona skolas cīnās par zaļo karogu. BJIC ir izveidojies arī par Vidzemes mazpulku centru.

 

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus saņēma BJIC direktore Silvija Dorša, viņas vietniece un bērnu teātra režisore Vita Kalvāne, projektu koordinatore un vokālā pedagoģe Inese Lečmane, vizuālās mākslas pulciņa skolotāja Aiga Gartmane un vizuālās mākslas pulciņa skolotāja un Bilskas mazpulka vadītāja Ira Ērmane.

 

 

Valsts jaunatnes iniciatīvu centra Atzinības rakstus saņēma vides izglītības speciāliste un Valkas mazpulka vadītāja Inga Alksne, Kārķu mazpulka vadītāja Vallija Ābele, tehniskās modelēšanas pulciņa skolotāja Gunta Aire, Variņu skautu un gaidu vienības vadītāja Agita Birkenšteina, vokālā ansambļa vadītāja Strenču vidusskolā Inga Čukure, deju kolektīva vadītāja Strenču vidusskolā Ineta Lezdiņa.Valkas rajona padomes pateicības saņēma pedagogi Tija Bērtiņa, Skaidra Smeltere, Anita Lotiņa, Dainis Liepiņš, Gaļina Švabe, Inta Skrastiņa, Andris Liepiņš un Ineta Zute.

Izglītība