Kārķēniete īpašumā iegūst jaunu vijoli

Vairākas lielas firmas Rīgā vērsās pie Latvijas Bērnu fonda ar konkrētu mērķi - uzdāvināt bērniem mūzikas instrumentus. Viena no Valkas nodaļas vadītājas Mārītes Magones ieteiktajām bija Madara Krastiņa no Kārķu pagasta.

Viņa, tāpat kā abi pārējie ģimenes bērni, mācās J. Cimzes Valkas mūzikas skolā. Sandis apgūst saksofonu, bet Kristaps spēlē akordeonu. Madarai vijoli nopirka mediju holdings "OMG Latvia", un otrdien notika vienošanās parakstīšana starp jauno vijoles īpašnieci (ja viņa beigs mūzikas skolu), Bērnu fondu, vecākiem, pedagoģi un skolas direktoru. Vecāki Iveta un Guntars Krastiņi allaž rūpējas, lai bērni nokļūtu skolā Valkā, taču galvenais uzraugs ģimenē ir omīte Aleksandra. "Gribētos jau, lai būtu lielāki panākumi, taču īpaši uz to nespiežam. Galvenais ir gūt kaut kādu estētisku un dvēselisku kompensāciju šajā materiālajā pasaulē," pārliecināti Madaras vecāki.Direktors Guntis Freibergs pieļauj, ka Madara vēl īsti neapjauš šā brīža nozīmību, jo savā īpašumā iegūt labu instrumentu ir katra mūziķa sapnis. Savukārt pedagoģe Liesma Freiberga uzskata, ka Madarai tagad būs papildu motivācija mācīties vēl cītīgāk. Pati Madara bija jūtami samulsusi, taču sacīja, ka noteikti turpinās apgūt vijoļspēli.

Izglītība