Kārķu jaunie aktieri gūst atzinību

Kārķu pamatskolas teātra pulciņš ar savu iestudēto izrādi ir ieguvis atzinīgu novērtējumu Vidzemes reģiona skolu teātru skatē Limbažos un jūlija sākumā dosies uz 4. Latvijas skolu teātru festivālu "Kustības turpinājums" Rīgā.

No Valkas novada Kārķu skolas aktieri bija vienīgie, kuri piedalījās mācību iestāžu teātra trupu otrajā atlases kārtas skatē.

Pamatskolas mūzikas skolotāja un teātra vadītāja Liene Skruode stāsta, ka skolēni iestudējuši Antras Leines un Vitas Siliņas muzikālu izrādi "Vilks un kazlēni". Žūrija vērtēja ne tikai aktieru spēli, bet arī izrādes māksliniecisko un vizuālo noformējumu.

"Viena es ar visu galā netiktu. Režijā man ļoti palīdzēja skolotāja Ineta Zute, bet par izdevušos māksliniecisko noformējumu jāpateicas Baibai Fjodorovai. 14 kolektīvu konkurencē uzstājāmies pirmie un pēc izrādes pie mums pienāca daži žūrijas locekļi un pateica - lai arī cik labi pārējie nospēlētu, jūs noteikti brauksiet uz Rīgu. To dzirdēt bija iepriecinoši," saka L. Skruode. Visaugstāko novērtējumu tomēr ieguva Valmieras pamatskolas teātris.

Festivāla "Kustības turpinājums" mērķis ir motivēt skolēnu teātrus radošām aktivitātēm liela mēroga pasākumos, tā veicinot kolektīvu māksliniecisko izaugsmi, kā arī sekmēt skolēnu pašapliecināšanos un sevis izpausmi radošā darbībā. Festivāls un vienlaikus fināla skate notiks no 1. līdz 3. jūlijam Rīgā, Vērmaņdārzā.

Izglītība