Kārķu pamatskola nolemj iegūt ekoskolas statusu

Kārķu pagasta pamatskola līdz pavasarim nolēmusi iegūt ekoskolas statusu.

Mācību iestādes bioloģijas skolotāja Ģertrūde Ābele stāsta, ka statusa iegūšana skolēnus un pedagogus stimulēs pievērst pastiprinātu uzmanību bērniem labvēlīgas vides uzturēšanai un taupīgākai resursu izmantošanai.

"Kopīgi apspriedāmies un nolēmām šo statusu iegūt, jo mums ir jauna sporta halle, gaumīgi atpūtas stūrīši bērniem, un izdomājām, ka ar pasākumiem statusa iegūšanai to visu varētu tālāk pilnīgot. Esam izveidojuši ekoskolas padomi, kurā darbojas skolēni, viņu vecāki un pedagogi, un izstrādājuši ekokodeksu, kurā noteicām galvenos darbības virzienus.

Skolas kolektīvs ir apņēmies atkritumus mest tikai konteineros, taupīt ūdeni, siltumenerģiju un elektrību, kā arī veikt citus pasākumus," saka Ģ. Ābele.

Izglītība