KIF un SEB banka kopā ar ģimeni un skolu!

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds sadarbībā ar SEB banku 14. aprīlī izsludina jaunu programmu „Kopā ar ģimeni un skolu", kuras mērķis ir veicināt vietējo skolu kā ģimenes atbalsta centru arvien veiksmīgāku darbošanos. Programmā finansējumu varēs saņemt skolu atbalsta biedrības, skolu audzēkņu vecāku biedrības, kā arī citas novadu attīstību veicinošas nevalstiskās organizācijas Latvijas reģionos.

Pirms programmas uzsākšanas veiktajā skolu atbalsta un vecāku biedrību aptaujā KIF noskaidroja, ka 76,2% no tām savā dzīvesvietā ir novērojušas, ka bērni bezdarbības dēļ dara blēņas un 71,4% atzīst, ka ir daudz vecāku nepieskatītu bērnu. Tas norāda uz nepieciešamību domāt par to, kā vietējos bērnus nodarbināt, iesaistīt dažādās aktivitātēs, lai ārpus mācībām pavadītais laiks būtu kvalitatīvs un sniegtu ieguldījumu viņu personības un dažādu prasmju attīstībā.

Jautātas, kādas dzīves prasmes bērniem vajadzētu apgūt skolā ārpus obligātās mācību programmas, 71,4% aptaujāto biedrību norādīja prasmi sniegt medicīnisko palīdzību un ģimenes budžeta plānošanas pamatprincipus.

Līdzīgi rezultāti bija aptaujā, kas tika veikta vecāku apvienības Māmiņu klubs dalībnieču vidū - tajā prasme sniegt medicīnisko palīdzību ieguva 73,8%, bet budžeta plānošanas pamatprincipi - 56,8%. Trešajā un ceturtajā vietā tika iekļautas daiļamatniecības prasmes, kā arī prasmes izmantot sadzīves/biroja tehniku. Atsevišķas biedrības norādīja uz nepieciešamību bērnos attīstīt prasmes uzklausīt un izprast otru, veidot attiecības pozitīvā gaisotnē.

„Šoreiz vēlamies palīdzēt vecāku nevalstiskajām organizācijām un skolām stiprināt sadarbību, lai kopīgiem spēkiem tās spētu īstenot ieceres, kas dod iespēju saturīgāk organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku," atzīst KIF valdes priekšsēdētāja Inta Paeglīte. „Īpaši vēlamies, lai skolu un vecāku resursi tiktu apvienoti un bērniem būtu iespējas apgūt jaunas dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas."

Aptaujas rezultāti liecina, ka vispopulārākais brīvā laika pavadīšanas veids Latvijas reģionu skolās ir pulciņu apmeklēšana. Tāpat izplatīta ir pagarinātā grupa. Daudz mazāk ir tādu skolu, kurās ierīkota vieta, kur bērni var atpūsties, spēlēt spēles, utml. Atsevišķas aptaujātās biedrības norāda, ka ne vienmēr piedāvātie pulciņi bērnus interesē, tāpēc viņi izvēlās laiku vienkārši nosist, sēžot autoostā vai arī vietējā bibliotēkā internetā.

Runājot par iespējamo šīs problēmas risinājumu, biedrības ir vienisprātis, ka skolu vajag attīstīt par vidi, kur bērni arī ārpus mācību laika var saņemt sociālu un emocionālu atbalstu. Aptaujātie atzīst, ka lielu ieguldījumu šeit var sniegt arī paši vecāki, vecvecāki un citi vietējie iedzīvotāji, rīkojot dažādus izglītojošus pasākumus, kuros svarīgas dzīves prasmes viņi iemāca ne tikai saviem, bet arī citiem skolas bērniem. Un ieguvēji šādā situācijā ir gan bērni, kas šajā laikā neblandās pa ielām un tiek sagatavoti dzīvei, gan arī viņu „skolotāji", kas gūst pozitīvas emocijas un paši kļūst jaunāki.

Atbildes uz jautājumu, kādi resursi vecākiem, vecvecākiem un citiem vietējiem iedzīvotājiem visvairāk trūkst, lai palīdzētu bērniem attīstīt dažādas dzīves prasmes, atklāja interesantu faktu. Izrādās viena no lielākajām problēmām ir iniciatoru trūkums. Kāda biedrība šo problēmu noformulēja, rakstot: „Trūkst uzdrīkstēšanās iesaistīties, vēlmes dot." Kā otru lietu, kas visvairāk trūkst, aptaujātās biedrības min aprīkojumu.

Kādas nelielas apdzīvotas vietas vecāki raksta: „Šobrīd mūsu biedrībā visi darbojas brīvprātīgi. Taču ir vajadzīgs arī kāds kaut vai „minimāls" stimuls brīvprātīgā darba novērtēšanai. Jebkura brīvprātīgu aktivitāšu veikšana sabiedrības labā saistās arī ar dažādām materiālām izmaksām - ir nepieciešams papīrs, kancelejas preces, balvas. Tās nākas segt no ģimeņu budžeta.

Diemžēl arī pašu nepieciešamāko lietu iegādei „savākt" līdzekļus ir diezgan problemātiski, jo liela daļa ģimeņu ir trūcīgas."

„Kopā ar Kopienu Iniciatīvu fondu šī gada sākumā noslēdzām trīs gadu programmu, kuras laikā kopējiem spēkiem - ar bankas finansiālo atbalstu un fonda zināšanām nevalstisko organizāciju atbalsta praktiskā nodrošināšanā - spējām veicināt attīstību 29 Latvijas nevalstiskajās organizācijās, kuras ikdienā stiprina ģimenes. Fonda ieguldījums sabiedrības attīstībā ir ļoti būtisks, tāpēc šogad turpinām mūsu labos darbus, un uzsākam jaunu programmu, kurai jāvairo atbalsts skolas vecuma jauniešu brīvā laika pilnvērtīgai pavadīšanai," norāda SEB bankas prezidents Ainārs Ozols.

Programmas „Kopā ar ģimeni un skolu" finansējumu varēs saņemt nevalstiskās organizācijas, kurām ir būtiska loma skolu sociālā klimata uzlabošanā, kas darbojas ģimeņu atbalstam, sadarbojas ar skolu un kurām palīdz vietējā pašvaldība un/ vai vietējie uzņēmēji. KIF kā ierasts - jaunās programmas ietvaros atbalstīs ļoti praktiskas lietas - nelielus remontdarbus, aprīkojuma un mēbeļu iegādi, kā arī atsevišķus pasākumus. SEB banka šīs programmas veikšanai piešķir finansējumu 20 000 latu apmērā.

Ar programmas „Kopā ar ģimeni un skolu" vadlīnijām, kā arī plašāku informāciju par skolu atbalsta un vecāku biedrību aptauju, kā arī Māmiņu kluba dalībnieču aptauju varat atrast KIF mājas lapā www.iniciativa.lv

Izglītība