Klāt “Profs 2011”!

Lai veicinātu jauniešu izpratni par darba aizsardzību un citiem ar darba tiesībām saistītiem jautājumiem, piekto gadu Latvijā rīko konkursu "Profs 2011". Piedalīties tajā aicināti visu profesionālo izglītības iestāžu pēdējo kursu audzēkņi.

Konkursu rīko Latvijas Brīvo arodbiedrības savienība (LBAS) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Valsts darba inspekciju. LBAS komunikāciju konsultante Līva Jēgere informē: "Lai pieteiktos konkursam, kursa audzinātājam/ai vai citai izglītības iestādes direktora pilnvarotai personai ir jāaizpilda pieteikuma anketa un līdz 23. septembrim anketa jānosūta pa faksu 67276649 vai pastu ar norādi "Konkursam "Profs 2011"", Bruņinieku iela 29-31, Rīga, LV-1001. Pieteikuma anketa un nolikums, kā arī cita ar konkursu saistītā informācija pieejama mājaslapā http://profs2011.lbas.lv."

"Profs 2011" pirmajā kārtā jauniešiem individuāli būs jāatbild uz 45 anketas jautājumiem par darba attiecību tematiku. Piecos reģionālajos pusfinālos iekļūs tie katras izglītības iestādes desmit audzēkņi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu starp saviem skolasbiedriem. No tām izglītības iestādēm, kuras līdz 2011. gada 1. septembrim reorganizācijas procesā ir apvienotas, pusfinālos varēs piedalīties divas komandas jeb divdesmit cilvēku.

Savukārt pusfinālu uzvarētāji tiksies konkursa finālā decembrī, kas notiks Rīgā. Labākās komandas dalībnieki saņems iPod NANO atskaņotājus, bet katra finālā iekļuvusī skola balvā saņems projektoru.

Iepriekšējos gados veiksmīgi konkursā startēja Smiltenes tehnikuma (tagad Smiltenes Valsts tehnikums - Profesionālā vidusskola - red.) audzēkņi. Viņu darba aizsardzības skolotājs Pēteris Logins vēl nevar atbildēt, vai arī šogad piedalīsies konkursā. "Konkurss ir liela vērtība, jo audzēkņi papildu mācību darbam pēta likumdošanu un darba aizsardzību, salīdzina savu zināšanu līmeni ar citu skolu jauniešiem. Tomēr šobrīd mūsu ceturto kursu audzēkņi ir praksē, tāpēc nezinām, vai izdosies piedalīties," stāsta P. Logins.

Izglītība