Labākie skolēni pulcējas nometnē

No 28. jūnija līdz 18. jūlijam Jēkabpils rajona Zasas vidusskolā notiek mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu nometne "Alfa". Nu jau 42. reizi.

 

Valkas ģimnāzijas skolniece Daina Pēresone arī saņēma ielūgumu piedalīties šajā nometnē. Daina ir tā skolniece, kas februārī ieguva 2. vietu valsts bioloģijas olipiādē," atgādina ģimāzijas direktores vietniece ārpusklases mācību darbā Una Veinberga.

 

Mācību darbs nometnē ir organizēts lekciju un praktisko nodarbību veidā četrās sekcijās - fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas un sociālo zinātņu sekcijā. Nodarbības vada Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēki, kā arī zinātniski pētniecisko institūtu darbinieki.

 

 

Lektoru vidū ir arī bijušie nometnes dalībnieki - šodien augstskolu mācību spēki, zinātnieki kā LU rektors Mārcis Auziņš, docents Ģirts Karnītis,Cietvielu fizikas institūta vadošie pētnieki Andris Muižnieks un Vismants Zauls. Nometnē kā ik gadu nodarbību vadīs arī bijušais tās dalībnieks, tagad Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs un citi.

 

"Trīs nedēļu garumā nometnē "Alfa" tiks novadītas vairāk nekā 200 nodarbību. Skolēni veiks pētījumus fizikā un ķīmijā. Rezultāti tiks prezentēti konferencē nometnes noslēgumā," informē Valsts jaunatnes iniciatīvu centra pārvaldes vecākā referente Daina Grimze.

 

 

Līdzās mācību darbam skolēni iepazīs novada kultūrvēsturiskās vietas. Ievērojama vieta tiks atvēlēta sportam un mākslinieciskajai pašdarbībai. Nometnē skolēni iegūst profesionālu ievirzi, kas sekmē nākamās profesijas izvēli.

Izglītība