Labāko vidū arī Valkas rajona skolēni

Lai uzzinātu vairāk par dzīvi laukos, cik smags un reizē atbildīgs darbs ir zemnieku saimniecībās, jaunie pilsētnieki no Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas 4.a klases nolēma piedalīties konkursā "Mūsu plaukstās - piena puķe". Viņi ir to labāko vidū, kas šodien dodas uz noslēguma pasākumu Rīgā.

 

Šodien labākie konkursa dalībnieki dodas uz Zemkopības ministriju, kur viņus uzņems tā organizētāji biedrība - "Siera klubs" un AS "Rīgas piena kombināts". Svinīgo pasākumu atklās ministrs Mārtiņš Roze.

 

No 79 skolu audzēkņiem labāko vidu bija arī mūsu rajona skolu komandas - Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas 4.a klase, Palsmanes pamatskolas 7. klase un Brantu pamatskolas 2. - 4. klase.

 

"Vairākums klasē ir pilsētnieki, un zināšanas par piena nozīmi cilvēku dzīvē nebija apjaustas pilnībā. Tas arī mūs pamudināja piedalīties šajā projektā," saka Trīs pakalnu pamatskolas 4. klases audzinātāja Elga Krilova.

 

Konkursa ietvaros skolēniem bija jāizpēta kāda tuvākās apkārtnes zemnieku saimniecība, par to gan skolēniem sākumā bija maldīgs priekšstats.

 

Tuvojoties fermai "Liepkalni" smiltenieši esot turējuši degunus ciet, bet beigās skolēni nemaz negribējuši doties prom.

 

"Man fermā patika govis, viena pat bija stāvoklī," sajūsmināta ir 4.a klases skolniece Laura Akmentiņa.

 

Tomēr pilsētas dzīve skolniecei patīk labāk. "Laukos vairāk jāstrādā, bet no darba nebaidos," piebilst skolniece.

 

 

Skolēni papildinājuši savu zināšanu bagāžu ar, viņuprāt, interesantiem jaunumiem. "Līdz šim nezināju, ka govīm ir auskari un pase," stāsta Lauras klasesbiedrs.

 

Skolotāja piebilst, ka šī bija laba iespēja bērniem redzēt, kā darbi rit fermā, ar ko slauc govis un kā tās baro.

 

Sākumā skolēni nelabprāt devās uz fermu, tad tagad atzīst, ka tas bijis jaukākais piedzīvojums. Tomēr uz jautājumu, kurš gribētu dzīvot laukos un vadīt saimniecību, apstiprinoši atbild vien retais.

 

 

Fakti* Konkursu "Mūsu plaukstās - piena puķe" organizē biedrība "Siera klubs" un AS "Rīgas piena kombināts" 

* Svarīgākie uzdevumi - izpētīt savas apkārtnes piensaimniecības vēsturi un attīstību mūsdienās, kā arī sacerēt dzejoļus par pienu un tā produktiem

* Pavisam piedalījās 79 skolu audzēkņi no 24 Latvijas rajoniem34 labāko komandu vidū ir Smiltenes Trīs Pakalnu, Palsmanes un Brantu pamatskola

Izglītība