Lai šis nav pēdējais zvans 1

Pēdējais zvans nav tikai prieka, bet arī nelielu skumju svētkiŠodien Valkas rajona skolās pēdējā zvana mirkļus izbaudīja 402 9. klašu audzēkņi un 266 vidusskolēni.

 

Gan 9. gan 12. klasēs visvairāk skolēnu ir Smiltenes ģimnāzijā. Skolas direktore Velga Mālkalne, jautāta, ar ko šis pēdējais zvans atšķiras no citiem, atbildēja, ka katrs pēdējais zvans ir īpašs, taču šis 90 9. klašu skolēniem un 111 12. klašu skolēniem paliks atmiņā ar to, ka notiek skolas 100 gadu jubilejā. To absolventi noteikti atcerēsies. Ir vēl kāds jauninājums - devītklasnieki aizsāk jaunu tradīciju, atstājot skolai vēstījumu labo domu albumam.

 

Ne mazāk nozīmīgi šie svētki ir arī lauku pamatskolās. Vijciemā šogad skolu beidz astoņi audzinātājas Aijas Melbārdes skolēni. "Mums šos svētkus tradicionāli izdomā un vada astotklasnieki. Es devītajiem vēlu veiksmīgi izturēt gala pārbaudījumus un nokļūt tajās skolās, kur viņi vēlas," smaida skolas direktore Aīda Vītola.

 

Itin jauks un asprātīgs pēdējais zvans bija arī Valkas pamatskolā. Skolas direktore Nadežda Možarova uzskata, ka pēdējā zvana būtība praktiski nemainās, taču katrs atšķiras no iepriekšējā un nākamā. "Katrs bērns ir personība. Katrai klasei ir sava īpašā seja, taču pēdējais zvans allaž ir daudzsološi svētki, jo priekšā ir valsts pārbaudes darbi," "Ziemeļlatvijai" pauž direktore.

 

 

 Viņa visiem vēl, lai šis nav mūža pēdējais zvans, lai 1. septembrī zvans visus atkal aicinātu mācīties. Vienalga, kurā mācību iestādē, taču bērniem ir jāmācās. Valkas pamatskolā pēdējā zvanā piedalījās 56 bērni no četrām klasēm.

 

Devītos zinībās pārbaudīja eksperti no 8. klases. Dažiem pietrūka asprātības vai loģiskas spriešanas spējas, tāpēc kādu laiku nācās tupēt uz zirņiem, taču kopumā visi bija vienisprātis, ka devītie eksāmeniem ir gatavi.

 

Pēdējais zvans nav tikai prieka, bet arī nelielu skumju svētki. No dienas dienā, no stundas stundā, no gada gadā kopīgi iets uz šo mērķi, taču pēc trijām nedēļām daudziem būs šķiršanās brīdis. Zvans vairs neaicinās uz tik ierastajām stundām, skolotāji neuzdos mājasdarbus un nebūs jāuztraucas pirms ikdienišķajiem mājasdarbiem. Daudzi vēl ilgi atcerēsies gan strīdus, gan to, kā cits citu ir aizstāvējis pēc izdarītajām nerātnībām.

Komentāri 1

Izglītība