Lasiet, un jums būs bagātāka dvēsele, - skolēnus mudina bibliotēkas 2

Ik septembri Latvijā atzīmē Dzejas dienas. Tās jau ienākušas Smiltenes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, kur atvērta izstāde "Es dzejoļus Tev lasīšu!".

Izstādē izliktās dzejoļu grāmatas paguvusi pāršķirstīt launkalniete Sintija Zvirbule. Meitene mācās Blomes pamatskolas 7. klasē. Braucot uz mājām caur Smilteni, pusaudze kopā ar māsu pāris stundas pilsētā gaida nākamo autobusu, un šo laiku pavada bibliotēkā.

 

Uz brīdi jāatraujas no datoraSintija lasot gan stāstus, gan dzejoļus. No autoriem pusaudze zina nosaukt dzejnieku Māri Runguli. Par Dzejas dienām viņa dzirdējusi stāstām skolā, bet nevienu dzejnieku līdz šim nav sastapusi.

Dzejdari šoruden neviesosies arī Smiltenes bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. Bibliotekāres Ilze Nātre un Zoja Nikolajeva toties piektdien, 10. septembrī, pulksten 14.00 aicina bērnus ciemos uz Dzejas dienām veltītu sarīkojumu, kurā pašas lasīs dzejnieku Māras Cielēnas, Māra Runguļa, Vitauta Ļūdēna un citu autoru vārsmas. Ielūgumu saņems arī pilsētas skolu 2.- 4. klašu skolēni un viņu audzinātājas. Ja tobrīd bērnu literatūras nodaļā kāds sēdēs pie datora, arī viņu aicinās pulciņā.

"Tas mums tāds bartera darījums," smaida bibliotekāres. "Ja skolēni nāk uz bibliotēku, lai sēdētu pie datora, bet neņem grāmatas, tad kaut uz brīdi jāpasēž un jāpaklausās dzeja."

Ar dzejoļu lasīšanu pusaudži vairāk esot uz "jūs", nekā uz "tu". Izņēmums ir Mārtiņa Freimaņa dzejas krājums "Zālīte truša dvēselei", ko vecāko klašu skolēni izvēloties bez īpašas pamudināšanas. M. Freimaņa grāmata izlikta plauktā blakus novadnieču dzejnieču Kornēlijas Apškrūmas, Marikas Svīķes un Birutas Žurovskas krājumiem. Viņu grāmatas izvietotas tā, lai būtu labi pamanāmas un bērni līdz ar to zinātu sava novada autorus.

Bērnu žūrijai vajag ekspertusSmiltenes bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 1. -9. klašu skolēnus gaida arī Bērnu žūrijas jaunās grāmatas. Par lasīšanas ekspertiem pagaidām pieteikušies 12 bērni. Viņiem droši var piepulcēties arī citi.

Šogad bibliotēkas vairs nesaņem Valsts Kultūrkapitāla fonda dāsno finansējumu Bērnu žūrijas grāmatu iegādei. Vajadzīgo lasāmvielu nopirkusi Smiltenes bibliotēka no saviem līdzekļiem, ko katru gadu jaunu grāmatu iegādei piešķir pašvaldība.

Grāmatas maksā dārgi, naudas trūkst arī pašvaldībām, tāpēc vairākas bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija" vairs nepiedalās. Jau otro gadu no Bērnu žūrijas izstājusies Bilskas bibliotēka.

Bibliotēkas vadītāja Alda Liuke piedāvā vietējās pamatskolas jaunāko klašu bērniem citu pasākumu "Grāmatu tārpiņa lasīšanas svētki", ko noslēdz svētki. Bērni kopā ar audzinātājām nāk ciemos uz bibliotēku, izvēlas lasāmvielu un par katru izlasīto grāmatu pieliek vienu posmu tārpiņam, kurš aug arvien lielāks.

"Kaut arī pietrūkst naudas jaunāko grāmatu iegādei, cenšos bērnus ieinteresēt lasīšanā, izmantojot jau esošos bibliotēkas krājumus. Arī skolotāji ir ieinteresēti, lai bērni lasītu, un atbalsta rīkotos pasākumus," piebilst A. Liuke.

Komentāri 2

nazis

Bērniem neatliek laika lasīšanai. Viņus skolotāji ir nosēdinājuši pie datora. Mūs skolas laikā sūtīja uz bibliotēku, tagad tikai pasaka - sameklējiet internetā.

pirms 10 gadiem, 2010.09.06 10:13

Izglītība