Latvijas gudrākie jaunieši var pretendēt uz 10 000 latu atbalstu

Lai palīdzētu jaunajiem talantiem kļūt par Latvijas nākotnes izcilībām, Latvijas Mobilais Telefons (LMT) piesaka OKartes Talantu programmas otro kārtu IZGLĪTĪBA un ZINĀTNE, kurā atbalsta saņemšanai var pieteikties jaunieši vecumā no 10-20 gadiem. Kopējais IZGLĪTĪBA un ZINĀTNE kārtas balvu fonds - 10 000 latu.

LMT prezidents Juris Binde: „Latvijas attīstības un konkurētspējas pamats ir talantīgi cilvēki un izcili rezultāti uz nākotni orientētās un tehnoloģijās balstītās nozarēs. Talants un zināšanas ir visspēcīgākais dzinulis ceļā uz panākumiem ne vien Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē. Tāpēc LMT kā tehnoloģiju nozares līderim ir svarīgi, lai Latvijas jauniešu talants tiktu savlaicīgi pamanīts un atbalstīts, lai pasaules līmeņa izglītība un inovācijas kļūtu par Latvijas eksportpreci."

Īpaši aicinām pieteikties gudros prātus inženierzinātnēs, kā arī eksaktajās un dabas zinātnēs, kā arī medicīnā. Jo kā liecina SKDS un LMT kopīgi veiktās aptaujas rezultāti, minētās nozares par perspektīvām un uz nākotni orientētām sauc arī Latvijas iedzīvotāji, jo tās spēj radīt peļņu un nodrošināt cienījamu pienesumu valsts ekonomikai nākotnē. Visbiežāk nosauktais zinātnes virziens ir medicīna (52% no visiem respondentiem), tai seko inženierzinātnes (40%), ķīmija un datorika (abas attiecīgi - 35%) un fizika (32%).

Žūrijas pārstāve, bijusī LR izglītības un zinātnes ministre prof. Tatjana Koķe: "Jūtos pagodināta par iespēju piedalīties LMT Okartes talantu programmas „Izglītība un zinātne" žūrijas darbā, jo vienmēr esmu gatava būt par sabiedroto ceļā uz izcilību. Ar savu līdzdalību ar prieku atbalstu veiksmīga un tradīcijām bagāta uzņēmuma vēlmi atrast un izcelt talantīgus jauniešus, kas darbojas dažādās jomās un nozarēs. Iespēja sevi pieteikt talantu programmā nenoliedzami stiprinās jauniešu uzņēmību, mērķtieksmi un kritisku savas darbības un tās rezultātu analīzi. Tās ir nozīmīgas prasmes jauniešu dzīves perspektīvas veidošanā. Savukārt, man darbība žūrijā pavērs iespēju uzzināt, kas aizrauj jaunos cilvēkus, kam viņi ir gatavi veltīt pūles un laiku, varēšu papildināt savu pieredzi, lai tvertu mūsdienu realitāti bērnu un jauniešu acīm."  

 

LMT kā viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem aicina jauniešus pieteikties atbalsta stipendiju konkursam un saņemt finansiālu atbalstu savai izaugsmei. Pretendentiem nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu, sagatavot motivācijas vēstuli un pamatojumu, kāda mērķa īstenošanai nepieciešams finansiālais atbalsts. Savus pieteikumus pretendenti var iesniegt no 12.oktobra līdz 16.decembrim  elektroniski www.okartestalanti.lv.

 

Talantu programmu IZGLĪTĪBA un ZINĀTNE vērtēs žūrija: LMT prezidents, Vidzemes augstskolas asoc. prof. Juris Binde, ilggadējais RTU rektors prof. Ivars Knēts, LU Datorikas fakultātes dekāns prof. Juris Borzovs, Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs prof. Andrejs Ērglis, Rīgas jauno tehniķu centra izglītības   

metodiķis Jānis Rage-Raģis, LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns prof. Māris Purgailis, LZA prezidents, akadēmiķis prof. Juris Ekmanis un bijusī LR izglītības un zinātnes ministre prof. Tatjana Koķe.

Izglītība