Ļaudonā notiks brīvprātīgo apmācības “Visu daru es ar prieku!”

No šī gada 20. līdz 22.jūlijam Ļaudonā uz brīvprātīgo apmācībā “Visu daru es ar prieku!” pulcēsies aptuveni 30 jaunieši – topoši līderi, lai apgūtu un papildinātu savas zināšanas grupu vadīšanā, komunikācijā, brīvprātīgā darba izpratnes veidošanā un popularizēšanā, atbildīgas attieksmes un motivācijas attīstīšanā, pamatotu lēmumu pieņemšanā.

Īpaša uzmanība tiks vērsta uz jauniešu līderu prasmju attīstīšanu - caur neformālās izglītības metodēm jauniešiem būs iespēja apzināties savus iekšējos un ārējos resursus, lai viņi varētu kļūt par veiksmīgiem līderiem nākotnes sabiedrībā, kā arī vairāk izprastu brīvprātīgo darbu. Projekta laikā arī jauniešiem - līderiem būs iespēja pārbaudīt savas prasmes vadīt nodarbības citiem jauniešiem.

Izglītība