Launkalnē jauno gadu uzsāks kā sākumskolas audzēkņi

Kad pēc ziemas brīvlaika pirmdien, 9. janvārī, atsāksies mācības, mazie launkalnieši ieradīsies skolā, kurai būs cits nosaukums - Launkalnes sākumskola, nevis pamatskola, kā agrāk.

Jau informējām, ka no šā gada 1. janvāra nosaukums ir mainīts divām izglītības iestādēm Smiltenes novadā: Launkalnes skolai un Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolai. Abas tagad ir sākumskolas. Kamēr skolēni vēl atpūšas ziemas brīvlaikā, šo otrdien Launkalnē notika skolas pedagoģiskās padomes un pirmsskolas pedagoģiskās padomes sēde, kurā izvērtēja mācību un audzināšanas rezultātus pirmajā semestrī.

Vislabāk ir mācījušies 1. un 2. klases skolēni. Par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem pirmajā semestrī apbalvoti astoņi audzēkņi, kuru atzīmes nav zemākas par septiņām ballēm. Vairāki citi skolēni uzteikti ar Pateicības rakstu par sasniegumiem atsevišķos mācību priekšmetos, savukārt aktīvākie vecāki - par sadarbību ar klašu audzinātājām. Vairāk lasiet laikrakstā "Ziemeļlatvija" ceturtdien, 5. janvārī.

Izglītība