Launkalne vasarā ir ar mieru uzņemt visa novada bērnudārzniekus

Arī Smiltenes bērnudārza "Pīlādzītis" audzēkņu vecākiem ir piedāvāta iespēja jūlijā savas atvases ievietot Launkalnes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās. "Pīlādzītis" jūlijā būs slēgts darbinieku atvaļinājumu dēļ.

Launkalnes pamatskolas piedāvājums attiecas arī uz pārējo Smiltenes novada bērnudārzu audzēkņiem.

Vecāki jau ir satraukušiesLaunkalnes skolas ēkā izvietotās pirmsskolas izglītības grupas apmeklē bērni, sākot no pusotra gada vecuma.

Izglītības iestādes direktore Ināra Grundāne gan atzīst, ka Launkalnes bērnudārza darba laiks šovasar vēl ir neziņā tīts. Smiltenes novada dome pagaidām nav atbalstījusi I. Grundānes lūgums vasarā piešķirt pašvaldības transportu bērnudārznieku pārvadāšanai no Smiltenes līdz Launkalnei un atpakaļ. Tad ceļa izdevumus segtu pašvaldība, nevis bērnu vecāki. Mācību gada laikā mazie uz Launkalnes bērnudārzu brauc ar skolēnu autobusu.

"Saprotu, ka bērna nokļūšanu uz bērnudārzu nodrošina viņa vecāki. Taču, lai mēs varētu grupiņas atvērt un uzturēt arī jūlijā, tajās vajag vismaz 20 bērnus. Ir grūti pateikt, vai Smiltenes un apkārtējo pagastu iedzīvotāji būs ar mieru vadāt bērnus uz Launkalni ar savu personīgo automašīnu. Turklāt visiem savas mašīnas nemaz nav," saka I. Grundāne.

Jūnijā Launkalnes pirmsskolas grupiņas apmeklēs 20 bērni no pašu pagasta un arī no Smiltenes. "Ziemeļlatvijai" kāda smilteniete (vārdu avīzē viņa nevēlējās atklāt - redakcijas piezīme) uztraukta stāsta, ka vasarā nebūs, kur likt mazo bērnu, ja Launkalnes bērnudārzs nestrādās.

"Biju tik priecīga, padzirdot, ka šovasar Launkalnes "dārziņš" būs vaļā. Citādi strādājošiem vecākiem ir lielas problēmas. Lai maksātu auklītei, tādas naudas nav, un negribas arī uzticēt bērnu svešam cilvēkam," saka sieviete.

Ne velti Smiltenes "Pīlādzītī" jūnijā ir piepildītas visas deviņas grupas, augustā - septiņas.

Par autobusu jāvaicā pašvaldībāSmiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis transporta piešķiršanu bērnudārznieku pārvadāšanai uz Launkalni jau ir apspriedis ar novada domes izpilddirektoru Kārli Lapiņu un Grāmatvedības un budžeta sagatavošanas nodaļu.

"Pozitīvs risinājums pašlaik nav atrasts. Lai vadātu bērnus uz Launkalni, tiek tērēti lieli līdzekļi (degvielai mēnesī būtu vajadzīgi 165 lati, neskaitot šofera algu, - redakcijas piezīme). Šobrīd mēs tam naudu neesam atraduši. Nav iebildumu, ja vecāki ved bērnus uz Launkalnes bērnudārzu, bet viņiem tas jādara uz sava rēķina, jo tā ir vasara," saka T. Jaunzemis.

Viņš arī aicina vecākus, kuriem šis jautājums ir aktuāls, to izrunāt ar novada Izglītības pārvaldes speciālistiem. Arī Izglītības pārvalde par to spriedīs vēlreiz kopā ar novada domes atbildīgajiem speciālistiem, "Pīlādzīša" un Launkalnes skolas vadītājām.

Launkalnes skolai bērnu skaits pirmsskolas izglītības grupiņās jāzina līdz jūnija vidum. Interesentiem jāpiesakās skolā.

Savukārt par pašvaldības autobusa piešķiršanu bērnudārznieku pārvadāšanai tiem vecākiem, kuri ir nodokļu maksātāji vietējās pašvaldības budžetā, ir jāvēršas Smiltenes novada domē.

Izglītība