Lilita Kreicberga: Prezidents vēlas izzināt patieso situāciju 1

Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī organizēja diskusiju, kurā piedalījās 40 izglītības iestāžu direktori. No Valkas rajona saietā vienīgā bija Valkas ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga.

"Prezidents vēlas izzināt patieso situāciju, nevis lasīt ierēdņu atskaites. Saruna bija produktīva. Varēja just, ka viņš tai bija nopietni gatavojies," "Ziemeļlatvijai" stāsta L. Kreicberga. Viņa ir pārliecināta, ka diskusijas aspekti bija apspriešanas vērti.Viens no jautājumiem bija par skolas un skolotāju darba vērtēšanu - kā tas notiek pašlaik un kas jādara, lai skolu pārbaudošās institūcijas palīdz, nevis traucē darbu. Ikvienam skolotājam ir nepieciešama izaugsme, tātad karjeras veidošanas iespējas. Nākamais sarunas temats bija par to, ka ir nepieciešamas dažāda līmeņa skolas ar dažādu mērķi, jo dažādi ir gan bērni, gan arī rezultāts, kādu katrs konkrētais skolēns vēlas sasniegt. "Savā skolā daudz esam runājuši par to, ka šobrīd mācību saturs neatbilst tam, ko prasa dzīve. Prasītais zināšanu apjoms ir pārlieku plašs. Esam novēroši, ka bērnam pēc 9. klases beigšanas nav iespējams turpināt mācības nevis tāpēc, ka viņš to negrib, bet tāpēc, ka turpmākās apmācības programma ir pārlieku sarežģīta un smaga. Šobrīd sabiedrībā deklarējam ideju par mūža izglītības iespējām, bet neveicinām jauniešu palikšanu vidusskolā. Manuprāt, vidusskolā jāmācās visiem, ne tikai tiem, kuri pēc tam vēlas studēt," analizē ģimnāzijas direktore.Prezidents solīja, ka sarunas turpināsies un pie visiem aktuālajiem jautājumiem tiks strādāts, un L. Kreicbega tam patiešām noticējusi, lai gan parasti politiķu solījumiem netic.

Komentāri 1

Ilvars

"Šobrīd sabiedrībā deklarējam ideju par mūža izglītības iespējām, bet neveicinām jauniešu palikšanu vidusskolā"- Ja tā tiešām domā cien. direktores kundze, tad jākonstatē visai šaurs skatījums uz izglītības sistēmu. Nav nepieciešams mācīties vidusskolā, lai realizētu mūžiglītības vīziju. Savā profesijā izglītoties visu mūžu un kvalitatīvi attīstīt savas kompetences var arī neabsolvējot vidusskolu.

pirms 13 gadiem, 2008.01.14 17:53

Izglītība