LLU Atvērto durvju diena – iespēja vidusskolēniem pārdomāti izvēlēties CE

27.oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) aicina vidusskolēnus Atvērto durvju dienā jau laikus iepazīt universitātes piedāvātās studiju iespējas. Topošie studenti Jelgavas pilī (Lielajā ielā 2) būs gaidīti no pulksten 9 līdz 17.

„Šī Atvērto durvju diena ir organizēta, domājot par topošo studentu, lai palīdzētu jau laicīgi un pārdomāti izvēlēties tos mācību priekšmetus, kuros kārtot centralizētos eksāmenus (CE), lai pēc tam sekmīgi varētu iestāties izvēlētajā LLU fakultātē," informē LLU Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Sandra Grigorjeva, paskaidrojot, ka CE ir nozīmīgs priekšnoteikums, stājoties universitātē.

Interesenti pils Sudraba zālē varēs noklausīties lekcijas par LLU piedāvātajām studiju programmām, studiju procesu un tā organizēšanas kārtību, kas ir būtiska topošajiem reflektantiem, kā arī iegūt informāciju par uzņemšanas noteikumiem un reģistrēšanās kārtību. Vidusskolas pēdējo klašu skolēni varēs uzzināt arī par valsts budžeta vietām, studiju maksu, kredītu saņemšanas iespējām un LLU stipendijām.

Tāpat būs iespēja iegūt informāciju par ārpus studiju aktivitātēm universitātē - sportošanu, pašdarbības kolektīviem un gadiem ilgi koptajām augstskolas tradīcijām.

Vidusskolēni varēs apmeklēt sev interesējošo universitātes deviņu fakultāšu auditorijas un laboratorijas, Fundamentālo bibliotēku, Sporta namu, dienesta viesnīcas, kā arī universitātes un pils muzeju. Uz attālākajām universitātes fakultātēm un dienesta viesnīcām kursēs autobuss.

S.Grigorjeva atgādina, ka arī pavasarī, kad tuvosies vidusskolu izlaidumi un izšķiršanās laiks par turpmāku izglītošanos augstskolā, LLU organizēs Atvērto durvju dienu, taču aicina vidusskolēnus rudens brīvlaiku izmantot lietderīgi, uzsverot, ka Atvērto durvju diena topošajiem studentiem palīdz iepazīties ar augstskolu un redzēt reālo studiju vidi laikā, kad zinību pils ir studentu pilna.

LLU ir iespēja iegūt starptautiski atzītu augstāko izglītību deviņu fakultāšu vairāk kā 70 studiju programmās, tajā skaitā trīspadsmit unikālajās studiju programmās Latvijā, tādās nozarēs kā lauksaimniecība, veterinārmedicīna, meža zinātnē, pārtikas jomā un citas.

Izglītība