LU studentiem piešķirs dienesta viesnīcu īres atlaides

Latvijas Universitātes (LU) Studentu padome (SP) izsludinājusi pieteikšanos LU studentus pieteikties LU SP Sociālajai programmai. 2009. gadā ieviestā programma ir radīta ar mērķi atbalstīt studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība, piešķirot LU dienesta viesnīcās dzīvojošie studentiem īres maksas atlaides dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem 50% vērtībā.

Līdz 2010. gada 27. augustam LU Dienesta viesnīcās dzīvojošie studenti var pieteikties LU Studentu padomes Sociālajai programmai, kuras mērķis ir atbalstīt dienesta viesnīcu īrniekus, kuri studē pilna laika klātienes nodaļā bakalaura un maģistra studiju programmu līmenī un kuriem ir nepieciešams sociālais atbalsts, piešķirot īres maksas atlaidi 50% apmērā.

Šai programmai var pieteikties tie LU studenti, kuri jau dzīvo DV, kā arī LU reflektanti jeb jaunie studenti, kuriem ir piešķirtas tiesības dzīvot kopmītnēs. Lai iegūtu atlaidi, pretendents: 1) ir ar apgrūtinātiem materiāliem vai sociāliem apstākļiem, 2) ir ar izcilību studijās vai vidusskolas atestātā (vidējā atzīme 8 balles un vairāk), 3) ir veicinājis pozitīvu LU tēla.

Savus pieteikumus studenti var iesniegt līdz šā gada 27. augustam plkst. 16:00 LU Studentu padomes birojā, Raiņa bulvārī 19, k-144, katru darba dienu no 9:00 -17:00. Ja pieteikumus sūta izmantojot pastu, tad gala termiņš izsūtīšanai ir pasta zīmogs - 27. augusts. Ikvienam pretendentam ir jāaizpilda arī elektroniskā anketa, kas kopā ar pieteikuma veidlapu meklējama LU SP mājaslapā www.lusp.lv, sadaļā „Aktuālie projekti".

Papildu informācijai iespēja sazināties ar LU SP Sociālo lietu komisijas vadītāju Kasparu Medni (tel. 26167607, e-pasts: [email protected]).

Izglītība