Mācību otrajā semestrī Ozolu pamatskolas audzēkņi var izmantot jaunas dušas un garderobi

Šoziem Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolas audzēkņiem ērtības ir gandrīz tādas pašas kā modernā pilsētas skolā. Meitenēm un zēniem ir izveidotas ģērbtuves, kurās katram ir savs drēbju skapītis, bet pēc sporta nodarbībām ir iespēja nomazgāties dušā. Mūsdienu prasībām atbilstošas ir arī tualetes telpas.

Tie gan ir tikai pēdējie darbi, kas veikti mācību iestādē. Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs Raitis Priede informē, ka pērn skola ieguva arī jaunu jumtu. To nomainīja Smiltenes firma "Būvei".

Savukārt jaunas tualetes, ģērbtuves un dušas telpas ierīkoja celtniecības firma "Vidzemes energoceltnieks". "Visdārgāk, apmēram 54 tūkstošus latu, izmaksāja jumta nomaiņa, bet telpu un sanitāro mezglu rekonstrukcija maksāja 38 tūkstošus latu. Projektā ir paredzēta arī attīrīšanas iekārtu izveide," saka R. Priede.

Skolā satiktie bērni labprāt un ar lepnumu parāda garderobes un dušas telpas. "Ja kārtīgi izvingrojos, var atsvaidzināties dušā. Tepat arī ģērbtuves. Man tāda kārtība patīk," saka skolnieks Reinis Kalniņš.

Ar padarīto ir apmierināta arī pamatskolas direktore Dzidra Švarte. "Tagad mums ir jauna kanalizācijas sistēma, kas ļāva ierīkot labiekārtotas tualetes gan pedagogiem, gan skolēniem. Kādreizējā jumta telpā ir ierīkots glīts kabinets. To redzot, ir grūti iedomāties, ka pirms tam te bija neliela jumta paspārne, kuras šaurībā vajadzēja strādāt vairākām skolotājām," stāsta Dz. Švarte.

Šogad pamatskolā mācās 68 skolēni. Pagājušajā mācību gadā bērnu bija par 10 vairāk, bet vasarā viņu ģimenes pārcēlās uz dzīvi citur, jo vecākiem pagastā nebija darba.

Pēc direktores uzskata, pašlaik finansējums skolai ir pietiekams, lai varētu organizēt mācību darbu, problēmas dažkārt sagādā tikai bērnu aizvešana uz dažādiem pasākumiem Valkā.

"Vairākus pasākumus novads visām skolām vēlas organizēt kopā, bet mums nav ar ko braukt. Pagastam sava autobusa nav. Ja esam nolēmuši aizvest bērnus uz sarīkojumu vai konkursu, tad jāmeklē transports citur, bet tie ir izdevumi," stāsta Dz. Švarte.

Arī izglītības dokumentācijas nogādāšana centrā ir diezgan apgrūtinoša, jo kādreiz varēja vairākus dokumentus kopā aizvest, bet tagad ir pavadzīmes, kuras ātri jāaizved un tad šad tad iznāk, ka ar katru papīru jābrauc uz Valku.

Direktori gandarī, ka vismaz skolas sakārtošanā lielākie darbi ir padarīti. "Lielums ir paveikts. Vēl mums nepieciešams izremontēt skolas pagrabu. To, domāju, varēsim paveikt pašu spēkiem," spriež Dz. Švarte.

Izglītība