Mācību stundās aizvien vairāk izmantos informāciju tehnoloģijas 1

Smiltenē tikās Valkas rajona izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, lai izvērtētu aizvadītā mācību gada panākumus un diskutētu par aktualitātēm izglītībā. Tās saistītas gan ar mācību procesu, gan pedagogu darba samaksas paaugstinājumu.

 

Ar izglītības darbiniekiem tikās arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Vispārējās izglītības departamenta direktors Artūrs Skrastiņš, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektore Iveta Kļaviņa, Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāles vadītāja Erna Pormeistere un atbildīgā par karjeras izglītību Linda Upmale.

 

Tikšanās laikā Smiltenes ģimnāzijā godināja visus tos direktorus un viņu vietniekus, kuri ieguvuši bakalaura grādu vai arī otro specialitāti. Kā arī godināja Valkas rajona Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieci Spulgu Šavalginu par ilggadēju darbu pārvaldē.

 

Valkas rajona Izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Videmane pastāstīja, ka jaunajā mācību gadā trijās Valkas rajona skolās būs jauni direktori, bet pagaidām viņi vēl nav oficiāli apstiprināti. "Vadība mainās Smiltenes ģimnāzijā, Trikātas un Ēveles pamatskolā," atklāj I. Videmane.

 

Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa uzskata, ka tikšanās bija vērtīga. Mazliet skaidrāka kļuvusi izglītības stratēģija topošajos novados.

 

"Analizējām pagājušā mācību gada rezultātus skolās. Domājot par Grundzāles pamatskolu, secināju, ka mēs turamies līdzvērtīgi citām skolām. Man ir gandarījuma sajūta par paveikto iepriekšējā mācību gadā. Bez šaubām, pilsētas skolās skolēni ir aktīvāki, ieņem augstākas vietas olimpiādēs un citos nozīmīgos pasākumos, jo skaitliski viņi ir vairāk," saka V. Elstiņa.

 

Sanāksmē Grundzāles pamatskolas direktore lielāku uzmanību pievērsa jaunumiem par konflikta situāciju risināšanu mācību iestādēs. "Novērots, ka sabiedrība paliek aizvien agresīvāka, arī skolēni. Pedagogiem ne vienmēr ir pietiekošas zināšanas, lai vienmēr pareizi prastu noreaģēt konflikta situācijās. Tāpēc bija vērtīgi ieklausīties speciālistu teiktajā par mediāciju," atzīst Grundzāles pamatskolas direktore.

 

Lauku skolā jaunajā mācību gadā īpaši pievērsīšot uzmanību konfliktu risināšanai un labu savstarpējo attiecību veidošanai.

 

Savukārt Smiltenes Centra vidusskolas (SCV) direktores vietniece mācību darbā Marija Marksa par nozīmīgu uzskata aizvien biežāku informāciju tehnoloģiju izmantošanu mācību stundās. "Šīs tehnoloģijas pamazām ieviešam skolā, jo, izvērtējot pagājušo mācību gadu, jaušamas pozitīvas izmaiņas," saka M. Marksa.

 

Viņa ir pārliecināta, ka, ieviešot informāciju tehnoloģijas mācību stundās, tās kļūst radošākas un interesantākas, tā ir iespēja arī dažādot mācību procesu un audzēkņus vairāk ieinteresēt mācīties.

 

"Vēl jaunajā mācību gadā atsevišķos mācību priekšmetos vidusskolās pāries uz jaunajiem mācību standartiem. Piemēram, dabas zinību priekšmetos," piebilst SCV direktores vietniece.

 

Pedagogiem aktuāls ir jautājums par darba samaksas paaugstināšanos. Vēl nav zināms, vai ar 1. septembri darba samaksa būs lielāka. IZM Vispārējās izglītības departamenta direktors Artūrs Skrastiņš pastāstīja, ka projekts par pedagogu darba samaksu iesniegts Ministru kabinetā, bet dažādu iemeslu pēc vēl nav apstiprināts. Pedagogiem tas bažas nerada, jo ir pārliecība, ka tuvākajās dienās projektu tomēr apstiprinās.

Komentāri 1

Izglītība