Mācīs domāt garīgi

Ir sākusies pieteikšanās uz 8. Humānās pedagoģijas vasaras skolu "Palsmane 2012", kas notiks no 31. jūlija līdz 2. augustam Palsmanē ar moto "Humānā pedagoģija - gaismas ceļš nākotnē". Dalībniekus uzņems Palsmanes speciālā internātpamatskola.

Nometnē plānotas 60 vietas: skolotājiem (neatkarīgi no iestādes, kurā viņi strādā), bērnu vecākiem un citiem interesentiem. "Interese ir ļoti liela, tāpēc pieteikšanos nevajag atlikt uz pēdējo brīdi," aicina Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis.

Nometni organizē Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde, Latvijas Humānās pedagoģijas asociācija un Palsmanes speciālā internātpamatskola. Programmā ir plānotas lekcijas, radošās darbnīcas, mācību stundas un citi pasākumi.

"Aicinām piedalīties cilvēkus, kuri vēlas paplašināt savu apziņu un mācīties domāt un darboties saskaņā ar garīguma jēdzienu; pilnveidot savu pedagoģisko mākslu, piepildot to ar dziļu saturu;attīstīt savu iekšējo kultūru, mīlestību pret bērniem un mācīties to izpaust," teic T. Jaunzemis.Interesenti var pieteikties līdz 20. jūlijam elektroniski www.smiltene.lv sadaļā "Izglītība".

Izglītība