Māksla ir visa pamatā

Svinīgajā rekonstruētās Valkas mākslas skolas atklāšanā piedalījās Valkas un Valgas pašvaldības pārstāvji, būvnieki un visi tie, kuriem ir kaut kāda saistība ar šo skolu.

"Māte savu bērnu iznēsā deviņus mēnešus. Mūsu ideja ir iznēsāta deviņus gadus. Esmu neticami priecīga, ka mūsu ideja ir uzklausīta, atbalstīta un tās īstenošanai atrasti līdzekļi. Priecājos par projektā iesaistīto cilvēku entuziasmu, par to, ka bijām labas skrūvītes vienā lielā mehānismā," smaida Valkas mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece.

Pasauli dara krāšņākuValkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs piebilda, ka patiesībā skolas idejas projekts ir radies, līdz ar tās atvēršanu pirms 20 gadiem. Tolaik mākslas skolai pašvaldība atvēlēja bijušās mūzikas skolas telpas. "Šis objekts tā tapšanas gaitā ir piedzīvojis daudzas pārmaiņas. Neiztika arī bez problēmām, taču visām sekmīgi tikām pāri. Maruta bija skolas idejas uzturētāja un sildītāja.

Viņa ir devusi lielu ieguldījumu novada kultūras attīstībā," atklāšanā sacīja domes priekšsēdis. Savukārt Valgas pašvaldības vadītājs Ivars Unts ievērojis, ka jaunajā ēkā itin visur ar padomu klāt bijuši radoši cilvēki.

Bijušais Saeimas deputāts Vents Armands Krauklis neticot, ka māksla izglābs pasauli, taču noteikti tā to dara krāšņāku, garīgāku, krāsaināku, radošāku un brīnišķīgāku.

Ikvienu priekšmetu rada mākslinieksSmiltenes mākslas skolas direktors Haralds Balodis, jautāts, ko viņš domā par kolēģu jaunajiem darba apstākļiem Valkā, atbildēja, ka viņš izjūt skaudību. "Vismaz daļa cilvēku ir sapratusi, ka māksla ir visa pamatā. Pie jebkura priekšmeta izskata ir strādājis vismaz viens autors, domājot par tā izskatu. Piemēram, radot jaunu auto modeli, pie tā strādā liels dizaineru kolektīvs," stāsta H. Balodis.

Bērniem un jauniešiem Valkas mākslas skolā iespējams apgūt zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, mākslas vēsturi, kokgriešanu un keramikas veidošanu. Darbojas divas studijas. Vienu apmeklē sievietes, kuras aizraujas ar tekstilu un rokdarbiem, savukārt otrajā darbojas tie, kuriem patīk zīmēt un gleznot. Aptuveni viena trešdaļa Valkas mākslas skolas apmeklētāju nāk no Igaunijas, jo pedagogi pasniedz stundas arī krievu valodā.

Mākslas skolas rekonstrukcijas darbi notika ar Norvēģijas valdības finansiālu atbalstu, un to veica būvfirma "Ekers".

Komponists, kurš gleznoLielisku dāvanu - grafikas darbu - mākslas skolai pasniedza visnotaļ interesantais igauņu mākslinieks Nerva. Viņa darbi veido jaunās skolas zāles pirmo izstādi. Pēc profesijas viņš ir komponists, apguvis vijoļspēli un studējis komponēšanu.

Vizuālās mākslas jomā viņš ir autodidakts. Pēdējos gadus viņa pamatdarbība ir cieši saistīta ar grafiku. Mākslai Nerva pievērsās 1998. gadā. Līdz 2000. gadam gleznoja, izmantojot akrila krāsas. Viņš radīja savu oriģināltehniku ar saplūstošām krāsu pārejām. 2002. gadā Nerva pievērsās grafiskai daiļradei un sāka strādāt uz lielformāta digitālā zīmēšanas galda, pēc tam zīmējumu pielāgojot printera vajadzībām.

Līdz 2004. gadam viņš savu mākslas darbu izdrukai izmantoja tintes printeri ar astoņām krāsām un speciālu papīru. No 2005. gada Nerva strādā īpašā digitāldrukas tehnikā un izdrukā savus darbus uz audekla. Katrs mākslas darbs ir pavairots mazā tirāžā - parasti 25 līdz 50 eksemplāros, kurus tad mākslinieks pašrocīgi sanumurē un paraksta. Pēc tam darbus lako un ierāmē. Gadā mākslinieks spēj radīt apmēram 30 grafikas darbu sērijas.

Izglītība