Manifestā popularizē humānās pedagoģijas idejas

Smiltenes novada pārstāvis, pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis šomēnes bija klāt vēsturiskā brīdī: humānās pedagoģijas manifesta parakstīšanā Gruzijā, tikai citā - Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas valdes locekļa statusā.

Taču tik un tā smiltenieši vieni no pirmajiem varēs izlasīt manifestu un izteikt par to savu viedokli.Šā gada sākumā Krievijas, Ukrainas un Latvijas pārstāvji nodibināja Starptautisko humānās pedagoģijas centru, ko vada profesors, izcils pedagogs Šalva Amonašvili. Profesoru Š. Amonašvili zina arī mūsu novadu skolotāji, jo viņš lasījis autorseminārus Smiltenē.

Gruzijā, Š. Amonašvili dzimtajā pusē Bušetijā un Cinandali, izstrādātais un svinīgi parakstītais manifests ir dokuments, kurā īsumā apkopota humānās pedagoģijas esence, skaidro T. Jaunzemis, Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas valdes loceklis.

Manifestā deklarētie galvenie mērķi ir censties, lai katrs bērns tiktu audzināts par cēlu un augstsirdīgu cilvēku, attīstītos garīgi un tikumiski, iegūtu zināšanas, kas paplašina viņa apziņu un motivē radošumu. Manifestu trīs dienas rakstīja un koriģēja humānās pedagoģijas ideju atbalstītāji, dažādu tautību un ticību sabiedriskie darbinieki, zinātnieki, pedagogi un citu profesiju pārstāvji

Humānās pedagoģijas galvenā ideja ir humāna un personiska pieeja bērnu audzināšanai, un tās galvenie likumi pedagogam ir: mīlēt bērnu, saprast viņu un ticēt viņam, tādējādi motivējot bērnu darboties un veicinot viņa personības attīstību. Šīs idejas izskaidrotas arī Gruzijā pieņemtajā manifestā, kas var kļūt par būtisku palīgu arī Latvijas skolotājiem, bērnu vecākiem un citiem sabiedrības locekļiem popularizējot humānās pedagoģijas idejas, cer T. Jaunzemis.

Vairāk lasiet laikrakstā "Ziemeļlatvija" ceturtdien, 28. jūlijā.

Izglītība