Matīšos vasaras skolā pulcējās pedagogi no Latvijas, Lietuvas un Krievijas

No 3. līdz 5. augustam Burtnieku novada Matīšu pamatskolā norisinājās humānās pedagoģijas vasaras skola „Šo ceļu kopā ejam mīlestībā jeb Kā mīlēt bērnu?". Tajā piedalījās arī septiņi Smiltenes novada pārstāvji.

Šāda nometne notika jau septīto vasaru. Matīšos tā norisinājās otro reizi. Pirms tam pedagogi pulcējās Jāņmuižā, Liepas pagasta Mežrozēs un Drustos. Šogad nometnē piedalījās apmēram 60 dalībnieku, septiņi no tiem Smiltenes novada pārstāvji. Pedagoģijas nometni atbalstīja Smiltenes novada dome, Burtnieku novada dome, kā arī dalībnieki ar pašfinansējumu.

Viss izdevās lieliskiNometnes organizatori - Smiltenes novada domes izglītības pārvaldes pārstāvji Tālis Jaunzemis, Ilze Šulte, Liepas pamatskolas pārstāve Valentīna Voiciša, kā arī Matīšu pamatskolas komanda - Veneranda Logina, Ligita Lurina un citi skolotāji.

Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis norāda, ka šī ir tā reize, kad ar prieku un gandarījumu var teikt - viss izdevās lieliski. "Esam vienīgie, kas Latvijā organizē humānās pedagoģijas nometnes. Šeit apspriežam to, kā skolotājiem strādāt ar bērniem," informē T. Jaunzemis. Viņš piebilst, ka nometnē piedalījās arī pārstāvji no Klaipēdas un Kaļiņingradas, ar kuriem izveidojusies veiksmīga sadarbība.

T. Jaunzemis skaidro, ka humānā pedagoģija ir 21. gadsimta pedagoģija - mīlestības pedagoģija. "Tā balstās uz mūsdienu izcilāko zinātnieku atklājumiem, par kuriem, godīgi sakot, esam ļoti maz informēti. Vairāki Nobela prēmijas laureāti savos atklājumos nonāk pie secinājuma, ka kvantu enerģētikas lauku ietekmē cilvēka apziņa. Citi to sauc par māti dabu, citi par visuma saprātu, citi par augstāko saprātu, citi par Dievu, taču visi nonāk pie secinājuma, ka cilvēks ir garīga būtne," skaidro T. Jaunzemis.

Smiltenē būs nozīmīgi pasākumiViņš norāda, ka nometnes laikā pedagogi diskutēja par to, kā atrast atslēdziņu bērna sirdij. Pedagogi secināja, ka viņiem jāveicina tās īpašības un prasmes, kas bērnam dotas kopš dzimšanas. Pēc atgriešanās mājās nometnes organizatori saņēma pateicības vēstules no dalībniekiem. "Liels paldies jums! Nometnes laikā skolotāju sirdis apvienojās un bezgalīgi piepildījās ar mīlestību," raksta Irina Aleksejenko.

"Domāju, ka mums skolās vajadzētu diskutēt ar jauniešiem par zinātnes atklājumiem, taču tad rodas jautājums - vai mēs, skolotāji, esam tam gatavi?" saka T. Jaunzemis.

Viņš norāda, ka rudenī Smiltenē saistībā ar humāno pedagoģiju būs nozīmīgi pasākumi. 25. un 26. oktobrī notiks 4. Baltijas humānās pedagoģijas konference. Uzstāsies arī humānās pedagoģijas ideju virzītājs - izcilais gruzīnu pedagogs Šalva Amonašvili ar kundzi profesori Valēriju Nioradzi, kā arī akadēmiķis Andris Buiķis.

Paredzēts, ka uz konferenci ieradīsies apmēram 300 līdz 400 cilvēku. Pašlaik noris intensīvi sagatavošanās darbi.

"Būs ļoti interesanti. Vēlamies, lai pedagogi dalās savā pieredzē. Lai pastāsta, kā viņi iet humānās pedagoģijas ceļu," paskaidro T. Jaunzemis.

No 27. līdz 30. oktobrim pedagogiem un citiem interesentiem Smiltenē būs iespēja piedalīties Š. Amonašvili autorseminārā un iepazīties ar humānas un personiskas pieejas nozīmi bērnu audzināšanā un izglītošanā. Izglītības pārvaldes vadītājs uzskata, ka mūsdienās galvenais ir audzināšana, jo visam pamatā ir morāli ētiskie jautājumi: "Audzināšanas stundu nosaukumi varētu būt - mīlestības, labestības vai godīguma stunda. Lai par kaut ko tādu runātu - skolotājam jāiegūst bērnu uzticība. Citādi nekas nesanāks."

Humānās pedagoģijas pieejas izpratnei viņš cilvēkiem iesaka lasīt Šalvas Amonašvili grāmatas, bet izpratnes mainīšanai par zinātnes jaunumiem, kas apliecina dvēseli -Maikla Talbota „Hologrāfiskais Visums", Grega Bradena „Dievišķā matrica" un Grega Bradena „Notici sev".

Izglītība