Maznodrošinātie saņem Latvijas Bērnu fonda stipendijas

Vakar Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu pasniedza stipendijas maznodrošinātām ģimenēm, studentiem no tām, bāreņiem un slimiem bērniem.

 

Stipendiju saņēma arī Zvaigžņu ģimene no Zvārtavas pagasta un viena studente no Launkalnes pagasta, kura mācās Rēzeknes augstskolā. "Ziemeļlatvija" jau informēja, ka Zvaigžņu ģimenei, kurā aug vairāki bērni, nesen nodega māja ar visu iedzīvi.

 

Pasākumā kā Bērnu fonda pārstāve piedalījās arī Valkas rajona padomes galvenā speciāliste sociālajos jautājumos Mārīte Magone, kurai stipendiju saņemšanai bija jāizvirza kandidāti no mūsu rajona.

 

Latvijas Bērnu fonda viceprezidente Vaira Vucāne informē, ka studentiem piešķirtās stipendijas lielums vienam mācību gadam ir 1000 latu un to izmaksās divās daļās - mācību gada sākumā un pēc sekmīgas pirmā semestra beigšanas.

 

 

Savukārt daudzbērnu ģimenēm stipendijas piešķirs uz vienu vai diviem gadiem. Slimajiem bērniem atvēlētā palīdzība būs 85 lati līdzšinējo 45 vietā.

 

 

Kopumā Amerikas latviešu apvienības un Latvijas Bērnu fonda sagādātās stipendijas saņems 18 jaunieši un 30 ģimenes no Jūrmalas, Rīgas pilsētas, Valmieras, Kuldīgas, Ventspils, Alūksnes, Valkas, Madonas, Cēsu, Daugavpils, Saldus, Kuldīgas, Jelgavas un Preiļu rajona.

Izglītība