Mazpulcēni par Dziesmu svētkiem

Ceturtdien Valkas novada bērnu un jauniešu centrā "Mice" notika ievērojamas aktivitātes mazpulcēniem, kurās piedalījās arī skolēni no Strenču un Smiltenes novada.

Divas aktivitātes ir saistītas ar skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Tas ir projekts "Visā valstī zaļais kods" un forums "Skolēni eksperimentē". Otrs ir vides spēļu konkurss "Izzini vidi" par klimata pārmaiņām.

Tas nozīmē, ka visas bērnu veidotās spēles ir veltītas tikai šai tēmai. Līdzās šiem konkursiem bija eksponēta arī rokdarbu un amatniecības izstāde ar šajā ziemā tapušajiem darbiem. "Izstādes nosaukums ir "Vēlreiz", un tas nozīmē, ka materiāli izmantojami atkārtoti vai tiem jābūt dabiskiem. Trešais noteikums - lai bērnu pagatavotās lietas būtu praktiski pielietojamas," skaidro projektu vadītāja Silvija Dorša.

Eksperimentus piedāvā trīs skolēni no Vijciema mazpulka un divi no Plāņiem. Vides spēles piedāvāja Bilskas, Palsmanes, Ērģemes, Valkas mazpulks un divas Kārķu pamatskolas komandas.

Eksperimentētāju grupā 1. vietu Valkas novadā izcīnīja Aija Mežule par maizes pelēšanas tēmu. 2. vieta Gunai Dudelei par kristālu audzēšanu un Beātei Melbārdei par pētījumu, kas saistās ar metāla rūsēšanu dažādos šķidrumos. Visas meitenes ir no Vijciema pamatskolas.

Strenču novadā 1. vieta ir piešķirta Elgai Eglītei par atkritumu sadalīšanos vidē. 2. vieta Ivaram Rābantam par naftas produktu ietekmi uz vidi. Abi skolēni ir no Strenču vidusskolas Plāņu filiāles. No katra novada uz valsts konkursu Rīgā ir iespējams nosūtīt vienu dalībnieku. Tas nozīmē, ka turp savus darbus sūtīs Aija un Elga.

Konkursā par vides spēlēm piedalījās Smiltenes un Valkas novada skolēni. No Smiltenes novada 1. vieta ir piešķirta Kristīnai Pēčai par spēli "Ziedu mīkla". Viņa ir no Palsmanes mazpulka. 2. vietā ir Bilskas mazpulcēnu grupa par spēli "Izglāb polārlācēna māju!". 3. vietā - Palsmanes mazpulks par aktīvo stafetes spēli.

Valkas novada konkurencē 1. vieta piešķirta Ērģemes mazpulka dalībniecēm Santai Ādamsonei un Andai Strazdiņai par spēli "Esi gudrs!". 2. vieta Valkas mazpulka dalībniecēm Signei Zalužinskai un Anetei Ģērmanei par spēli "Klimats un mežs". 2. vieta arī Kārķu mazpulkam par spēli "Globālās klimata pārmaiņas". 3. vieta ir par spēli "Klimata pārmaiņas Kārķos". Viņi saņēma arī speciālo balvu, jo šo spēli var izspēlēt tikai kārķēnieši. Uz Rīgu dosies Kristīnas, Santas un Andas darbi.

Rokdarbu un amatniecības izstādē piedalījās arī Blomes pamatskolas skolēni. 1. vietā Valkas mazpulks, 2. Bilskas un Palsmanes mazpulks. 3. Blomes un Kārķu mazpulks. Īpašas pateicības izteiktas Armīnam Zutim un Sandim Krastiņam no Kārķiem, Līvai Kreilei no Ērģemes un Bilskas mazajiem mazpulcēniem, kuri bija sašuvuši maisiņus no mazām lupatiņām. Tajos bija ieguldīts liels darbs.

FOTOREPORTĀŽU SKATĪT ŠEIT! 

Izglītība