„ Mini Zoodārzs” Palsmanē

Mūsdienās par lielākajiem cilvēces „ienaidniekiem" ir kļuvuši atkritumi, kuru apjoms ar katru gadu tikai pieaug. To ietekme uz dabu, atstāj neatgriezeniskas sekas, kas apdraud vidi un pašu cilvēku dzīves kvalitāti.

2010./2011 mācību gadā Iepazināmies ar piedāvāto ZAOO projektu pirmsskolas izglītības iestādēm. Šī projekta mērķis- izteikt radoši savu attieksmi un izpratni par vides tēmu „ Cilvēks, atkritumi, vide." Pievērst uzmanību sabiedrībai par videi aktuālu tēmu „ Atkritumi" .

Mūsu uzmanību piesaistīja divas tēmas : „ Atkritumu šķirošana" un vides instalācijas veidošana" Lai dzīvo atkritumi" .Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai bija veidot bērnos izpratni par otrreizēju atkritumu izmantošanu, sakārtotas vides saglabāšanu un iestādes teritorijā izveidot liela izmēra vides instalācijas objektu. Materiāli- tikai atkritumi, jau vienreiz izmantotas nederīgas lietas (izlietotais iepakojums, dažādi veci nokalpojuši, saplīsuši sadzīves priekšmeti u.c.), kas beiguši savas dzīves pirmo posmu.

Izvērtējot mūsu iespējas un materiālus, nonācām pie secinājuma, ka tas varētu būt, mūsu mazais mini zoodārzs. Izlietotie atkritumi ir pateicīgs materiāls tieši dažādu dzīvnieku, putnu un kukaiņu pagatavošanai. Pie tam gala rezultāts ļoti patīk pašiem bērniem, jo var izmantot dažādās rotaļās.

Šajā akcijā iesaistījām audzēkņus, viņu ģimenes un arī pašus iestādes darbiniekus, ierīkojot iestādes teritorijā izveidotās instalācijas, kas kopā veido vienu objektu-„ Mini ZOO" . Vislielākais prieks audzēkņiem ir par izveidotajiem dzīvniekiem-bruņurupuci, tīģeri, ziloņu ģimeni, žirafi un balto gulbi. Radošas un izdomas bagātas ir dažādās kukaiņu instalācijas. Galarezultātā ir pašiem liels prieks un prieks par apmeklētājiem , kas ierodas mūsu Zoo.

 

Izglītība