Mums raksta: Tehnikumam – simtgade

Priekuļi- šo vietu Latvijā pazīst. Tehnikums, selekcijas stacija, biatlona trase, bijušais Baltijas MIS un tagad novada centrs. Ciemats 7 km uz austrumiem no Cēsīm. Vieta, kurā izglītību guvuši daudzi no mūsu reģiona un visas Latvijas.

Mainījušies laiki, iekārtas, tehnikuma oficiālie nosaukumi un arī apgūstamās specialitātes, bet tehnikums joprojām pastāv. Vienmēr jauns un stalts, tālu saskatāms, lepni un vērīgi raudzīdamies pāri Vidzemes zilajām tālēm, šogad 3. jūlijā atzīmēs savu simtgadi.

Par tehnikuma vēsturi, pasniedzējiem, absolventiem un šodienu var uzzināt tehnikuma mājas lapā www.vplt.lv.

Lapā darbojās laika skaitītājs, rādot cik dienu palicis līdz simtgades svinībām. Raksta tapšanas brīdī tas rāda 55.

Varbūt kāds tehnikuma absolvents, bijušais pasniedzējs vai darbinieks gadu un darbu steigā nav pamanījis jubilejas tuvumu, bet labprāt gribētu būt tehnikumā kā viesis simtgades svinību reizē. Tehnikuma apaļo jubileju salidojumi ir absolventu iespēja kaut uz mirkli atgriezties jaunībā - satiekoties mūžam jaunajā tehnikumā .

Nav svarīgi kāds skaitlis rotā salidojumu, tomēr skaitlis 100 izstaro sevišķu lepnumu.Mēs esam kā zari, ko veidojis laiks.Dieva vai likteņa dēstītā kokā,Un tieši tāpēc tik skaisti ir tas,Ka protam salapot kopā.

Izglītība