Mūžīgais iedvesmas avots - jūra 2

Valkas mākslas skolas audzēkņiem pasniedza Atzinības rakstus par piedalīšanos 8. starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras", kuru organizē Jūrmalas mākslas skola sadarbībā ar Līvu akvaparku.

 

Šā gada konkursam ar apakštēmu "Jūras stāsti" bija iesūtīts gandrīz 3000 darbu no 171 skolas, tostarp arī no Valkas un Smiltenes mākslas skolas.

 

 

Savukārt glezniecībā kopā ar skolotāju Gundu Sīmani darbus gatavoja 1. kursa audzēkņi Laura Bērtule, Mairita Taimiņa, Veronika Kuzmina, Dita Ikšele, Jurģis Mežulis, Anvars Karimovs. Atzinības saņēma Elīna Ūdre un Emīlija Līna Jansone.

 

"Pagājušajā reizē vairāk gleznojām kuģus un jūrniekus, taču šoreiz izvēlējāmies izvērst tēmu "jūras putni gaisā skrēja"," stāsta skolotāja G. Sīmane. Viņa domā, ka no skolas konkursam tika aizsūtīti ļoti labi darbi, tāpēc uzslavu ir pelnījuši visi bērni, kuri piedalījās izstādē, un gleznojumi bija šo bērnu radošas veiksmes.

 

 

Diemžēl visi nevar saņemt Atzinības rakstus, taču iemesls priecāties ir visiem. Elīna zīmējusi putnu, kas cenšas pacelties gaisā virs ūdens. Skolotāja piebilda, ka putni šādā situācijā izskatās īpaši skaisti.

 

Dažādas grafikas par jūras tēmu skolotājas Līvas Doršas vadībā veidoja Jurģis Mežulis, Jēkabs Jaunslavietis, Gatis Mežeckis, Maira Eglīte, Elīza Skutāne, Sabīne Ščegoļeva, Baiba Luca, taču visvairāk veicās - Atzinības rakstus saņēma - Juneta Ostrovska un Džineta Zariņa.

 

Grafiķi gatavoja kuģīšus, zivtiņas, attēloja jūras dzelmi. "Katrs bērns varēja izvēlēties un gatavot tās lietas, kas viņam asociējas ar jūru," atklāj L. Dorša. Viņa ir galvenais tehnologs darbā ar grafikas spiedi.

 

Džineta veidojusi kuģīšus, jo viņai šis darbs šķitis gan vienkāršs, gan interesants. Jautāta, vai pati ir bijusi uz kuģa, viņa atbildēja, ka ar prāmi ir devusies uz Stokholmu un šis brauciens ļoti paticis.

 

"No Smiltenes mākslas skolas konkursā piedalījās 23 audzēkņi, Individuālu apbalvojumu bērniem nav, taču skola saņēma Atzinības rakstu "par veiksmīgu piedalīšanos un pārliecinošu tēmas "Jūras stāsti" atklāsmi," informē konkursa koordinatore skolā Džinita Jurkovska.

 

Starptautiskā projektā "Es dzīvoju pie jūras" piedalās dažādu valstu un nacionalitāšu pārstāvji, kuru darbos spilgti izpaužas nacionālā domāšana, krāsu izjūta un dzīves uztvere.

 

Ikviena projekta izvēlētās tēmas vizuālā realizācija liek bērniem un jauniešiem pētīt gan savu dzimto vietu, gan savas nacionālās identitātes savdabību.

 

Papildus starptautiski profesionālai žūrijai, darbus vērtē arī bērnu žūrija, kuras sastāvā ir dažādu nacionalitāšu bērni. Māksla ir vienojošais elements, kas ļauj atrast kopēju valodu un saprasties.No bērnu iesūtītajiem darbiem tiek izveidotas izstādes Līvu Akvaparkā un Jūrmalas mākslas skolā. Pēc tam tiek veidota ceļojošā izstāde.

Komentāri 2

j

es ar dabūju atzinības rakstu tikai neuspēju..lai mani ar nofotogrāfē.... :(

pirms 12 gadiem, 2009.02.01 16:55

Izglītība