Negaidīta uzvara palsmaniešiem

Palsmanes pamatskolēni, pirmo reizi piedaloties virtuālās enciklopēdijas konkursā „Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa", bija tik ļoti satraukušies par darba atbilstību nolikumam, pat neapjauta, ka uzvaru izcīnīt var arī viņi.

 

„Kas tad mēs, maza lauku skola starp daudzajām pilsētas izglītības iestādēm, kuras virtuālās enciklopēdijas www.gramata21.lv konkursos piedalās pat desmito gadu," pirms konkursa noslēguma nodomājusi Palsmanes pamatskolas skolotāja Ina Zālīte.

 

Tāpēc liels bija palsmaniešu pārsteigums un prieks, ka tieši viņi ar paveikto savā grupā „No zemes šīs mēs izauguši esam" novērtēti visaugstāk. Par nopelniem konkursā balvā Valkas rajona pārstāvji ieguva biroja tehniku, kas lieti noderēs skolas ikdienas dzīvē.

 

8. klases skolēni apņēmās izpētīt astoņu trešās atmodas laika cilvēku dzīves, kuri darbojušies Palsmanes pagastā. „Darbs nešķita grūts, kaut gan bieži sanāca strādāt brīvdienās. Kamēr citi atpūtās, mēs darbojāmies," saka skolniece Ilvija Zvaigzne.

 

Sarunājoties ar skolēniem, viņi atklāj, ka vērtīga ir iegūtā pieredze pētniecībā. „Mācībās jau nenākas veikt pētījumus," piebilst Kristīne Čama.

 

Skolotājas Ina Zālīte un Rudīte Biele uzskata, ka pagastā ir daudz cilvēku, ar kuriem var lepoties. „Diemžēl ne visi atsaucās uz mūsu aicinājumu. Iespējams, tas saistīts ar aizņemtību darbā vai apņēmības trūkumu paveikt visu līdz galam," prāto skolotājas.

 

Visu konkursa dalībnieku darbi ir aplūkojami virtuālās enciklopēdijas mājas lapā.

Izglītība