Neierastās un radošās nodarbības skolā sniedz iespēju apjaust bērnu patiesās zināšanas 1

Šī nedēļa Smiltenes Centra vidusskolas sākumskolas skolēniem atšķīrās no ierastās ikdienas. Skolā notika priekšmetu dienas, kurās skolēni pauda patiesu prieku, saskārās ar grūtībām un neiztika arī bez kādas asaras.

 

Priekšmetu dienās Centra vidusskolas sākumskolas skolēni padziļināti pievērsās matemātikai, latviešu un angļu valodai. Otro klašu skolotāja Regīna Zariņa stāsta, ka šādas dienas ik gadu notiek vairākās skolās, bet tās nav obligātas.

 

 

"Mums priekšmetu dienām ir liela un vērtīga nozīme, jo tajās bērni mācās sadarboties, liek lietā savas zināšanas, ko, iespējams, vienkāršu mācību stundu laikā nav uzdrīkstējušies darīt. Pievērsām īpašu uzmanību latviešu valodai, jo bieži vien to skolēni zina sliktāk nekā citus priekšmetus," atklāj skolotāja.

 

Skolotājas Antra Alksne un R. Zariņa stāsta, ka priekšmetu dienas no mācību stundām atšķiras ar to, ka lielākoties skolēniem bija grupu darbi. Tie notika gan stundu laikā, gan pēc tām. "Dažādajos uzdevumos skolēniem bija jāapliecina ne tikai skolā iegūtās zināšanas. Tā arī notika.

 

 

Mēs secinājām, ka skolēni ir zinoši, bet maz lasa grāmatas. Spriedām arī par to, ka priekšmetu dienās uzdotie darbi un konkursi nesuši lielākus augļus, kā dažkārt zinību gūšana parastajās stundās. Ir vērts aizdomāties par priekšmetu dienu nepieciešamību reizi pusgadā, nevis gadā," domā pedagoģes.

 

Arī pašiem priekšmetu dienu dalībniekiem ir ko teikt. Viņi katrs tās uztvēra dažādi - cits ar smaidu, cits asarām. Visnopietnāk bērni uztvēruši grupu darbus un savstarpējo attiecību veidošanu. "Man patika priekšmetu dienas, jo tur es uzzināju, kuri ir mazdrusciņ gudrāki skolēni.

 

 

Daži pirmklasnieki ir tik gudri, cik otrklasnieki. Viņi zina vairāk grāmatu par mums," aizrautīgi stāsta 2. klases skolnieks Edijs Biezais. Viņš priecājās, ka varēja sacensties ar draugiem un sastrādāties ar citiem bērniem. Bet tas nemaz nav bijis viegli. "Pirmajā dienā labi sapratāmies, bet otrajā sākām strīdēties. Tāpēc skolēniem jākļūst draudzīgākiem, vairāk jāpavada laiks kopā," uzskata otrklasnieks.

 

Savukārt Andžela Halilova priecājas, ka šajās dienās bijis mazāk mācību stundu. "Bet es arī labprāt pildīju uzdevumus, jo tie bija interesanti. Daudz jādomā un jāmēģina," saka skolniece.

 

Komentāri 1

Izglītība