Nepārtrauktībā no paaudzes uz paaudzi 1

Valkas novadpētniecības muzejā notika pilsētas skolu veiksmīgāko skolēnu un skolotāju pieņemšana. Pateicības un balvas saņēma 2. - 12. klašu 69 skolēni un 38 skolotāji no ģimnāzijas, pamatskolas, mākslas un mūzikas skolas.

Šis pasākums muzejā notika saistībā ar Jāņa Cimzes 195. dzimšanas dienu. Skolēnus un pedagogus apbalvoja semināra vēsturiskajās telpās, lai bērni izjustu izglītības nozīmību nepārtrauktībā no paaudzes uz paaudzi.

Ar semināru veiksminiekus iepazīstināja muzeja speciāliste Ligita Drubiņa, kura bija iejutusies Cimzes māsas Kristīnes lomā. "Domāju, ka mums izdevās radīt to gaisotni, kas akcentē izglītības lomu visos laikos," stāsta domes Izglītības nodaļas vadītāja Līga Veinberga.

 Pateicības rakstus, ekoloģiskās pildspalvas un krūzītes ar uzrakstu "Veiksminieks 2009" saņēma izcilnieki, mācību olimpiāžu un festivālu uzvarētāji. Vairākiem audzēkņiem pienācās paralēlbalvas, jo viņi ir labākie ne tikai mācībās, bet arī ārpusmācību darbā un sabiedriskajās aktivitātēs.

Saskaņā ar domes nolikumu veiksminieces un viņu skolotājas saņēma naudas prēmiju. Tās ir Daina Pētersone ar skolotāju Vitāliju Voliņu par panākumu valsts bioloģijas olimpiādē un Anna Jaunslaviete ar Dianu Magoni latviešu valodas olimpiādē.

Lielu interesi gan skolēnos, gan arī skolotājos izraisīja mākslas skolas izstāde ēkas otrajā stāvā. "Pieļauju, ka pedagogiem šī bija iespēja paskatīties uz savu audzēkņu veikumu pavisam citā rakursā - caur mākslas vērtībām, savukārt skolēni varēja sajust muzeja vēsturisko elpu un dzīvo saikni ar pagātni," domā L. Veinberga. Viņa uzskata, ka aizvadītais gads ir bijis veiksmīgs visām pilsētas skolām.

Skolēnu saietā uz restaurētajām muzeja klavierēm muzicēja Jānis Bērtiņš, bet mūzikas pedagogs Aivars Trēziņš pavadīja kopīgi nodziedāto dziesmu "Teici, teici, valodiņa".

Komentāri 1

klāt bijušais.

kopīgi nodziedāto dziesmu? ē...neko tādu neatminos :D

pirms 12 gadiem, 2009.06.12 23:25

Izglītība