Noslēdzas mācību gads vides izglītībā - uzvarētāju pulkā arī mūsējie!

Ceturtdien, 13.maijā notika SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" (ZAAO) rīkotā vides izglītības projekta „Cilvēks vidē" noslēguma pasākums šajā mācību gadā.

Projekta piedāvātajās aktivitātēs šogad iesaistījušās 58 Ziemeļvidzemes reģiona skolas, kā arī 22 bērnudārzi. Izglītības iestāžu pārstāvji, kopskaitā vairāk nekā 180 skolēnu un viņu skolotāju, noslēguma pasākumā iepazīsies ar labākajiem projekta aktivitātēs tapušajiem darbiem un projekta šī gada rezultātiem, kā arī sveiks aktīvākās skolas un bērnudārzus.

Pasākuma noslēgumā tā dalībniekus pirms gardā ZAAO kliņģera baudīšanas ar muzikālu apsveikumu sveiks Valmieras Valsts ģimnāzijas orķestris „Sibemol".

Par projekta „Cilvēks vidē" 2009./2010. mācību gada aktivitātēm:

Skolēniem bija iespējas izpausties radošajos konkursos „ZAAO pastkarte" un video reklāmas klipa veidošanā, pētīt ikdienas atkritumu daudzumu un pierakstīt to „atkritumu dienasgrāmatā", atbildēt uz jautājumiem konkursā „ZAAO mēneša jautājums" un iesaistīties šķiroto atkritumu vākšanas akcijā. Savukārt bērnudārzu audzēkņi kopā ar pedagogiem noskaidroja pārtikas atkritumu ceļu bērnudārzā un kopā ar vecākiem pētīja atkritumu rašanos konkursā „Atkritumu dienasgrāmata".

Vislielākā aktivitāte bija konkursā „Šķiroto atkritumu akcija", kurā iesaistījās 17 bērnudārzi un 49 skolas, kopā savācot 185 t makulatūras un 140 m3 PET pudeles. Šo konkursu atbalstīja Latvijas Zaļais punkts un Līgatnes papīrfabrika, par katru savākto makulatūras tonnu izglītības iestādēm dāvinot 5 kg Līgatnes Papīrfabrikā saražota otrreizējā papīra. Pārsteiguma balvas no Latvijas Zaļā punkta par lielāko aktivitāti saņēma Rūjienas vidusskola, Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola, Sikšņu pamatskola un Valkas PII „Pasaciņa"; Mazsalacas PII, Strenču PII Minkāns.

Liela interese bija arī par radošo konkursu „ZAAO pastkarte". Tajā iesaistījās 14 bērnudārzi un 24 skolas. Kopā tika saņemti vairāk nekā 400 radošie darbi par dabas saudzēšanu un atkritumu šķirošanu.

ZAAO vides izglītības projekta „Cilvēks vidē” 2009./2010. m.g. rezultāti 

Konkurss „ZAAO pastkarte” 

Skolu grupa, kopā 24 skolas

 • Ieva Vedjāškina, 2. Klase, Sērmūkšu pamatskola , Amatas novads
 • Artis Krists Mednis, 4.klase, Rencēnu pamatskola, Burtnieku novads
 • Jolanta Skrabe, 1.klase, Trikātas pamatskola, Beverīnas novads
 • Ingus Šķudītis, 4.klase, Kārķu pamatskola, Valkas novads
 • Stella Ote, 1.a klase, Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola, Smiltenes novads
 • Viktorija Borovko, 2.klase,  Gaujienas Mūzikas, Mākslas skola, Apes novads

  Bērnudārzu grupa, kopā 14 bērnudārzi

  • Elizabete Veinberga, Ozolaines PII, Limbažu novads 
  • Anna Janīna Kundziņa, Ozolaines PII, Limbažu novads 
  • Toms Vītiņš, PII "Mežmaliņa", Priekuļi 
  • Ričards Jančevskis, Lizdēnu PII, Burtnieku novads
  • Santa Ābele, Valmieras 5.PII "Valodzīte" struktūrvienība "Krācītes”
  • Tomass Vilnis, PII "Auseklītis", Kocēnu novads 
  • Amanda Elvisa Gromova, Valmieras 1.PII 

  Konkurss „Video reklāma” 

Kopā iesaistījušās 6 skolas, iesūtot 14 video reklāmas

 • Toms Jānis Eglītis; Edgars Ozoliņš,  Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola,  Limbažu novads
 • Agnis Pelšs; Kaspars Bajārs, Priekuļu vidusskola, Priekuļu novads

  Konkurss „Atkritumu dienasgrāmata” 

  Skolu grupa – piedalījās 4 skolas, iesaistot 17 ģimenes

SkolaĢimeņu skaitsDzērbenes vidusskola7 ģimenesPuikules pamatskola7 ģimenesKatvaru speciālā  internātpamatskola1 ģimeneKārķu pamatskola2 ģimenes  Bērnudārzu grupa – piedalījās 1 bērnudārzs, iesaistot 16 ģimenes

BērnudārzsĢimeņu skaitsValmieras 5.PII „Vālodzīte” un tās struktūrvienība „Krācītes”16 ģimenes  Konkurss „Pārtikas atkritumi”

Kopā iesaistījušies 5 bērnudārzi

  • Veselavas PII "Vālodzes", Priekuļu novads
  • Priekuļu PII "Mežmaliņa", Priekuļu novads
  • Kocēnu PII "Auseklītis", Kocēnu novads 
  • Valmieras pilsētas 5. PII "Vālodzīte", Valmiera
  • Valmieras pilsētas 5. PII "Vālodzīte" struktūrvienība "Krācītes", Valmiera
  • Ozolaines PII, Limbažu novads

  Konkurss „Šķiroto atkritumu akcija” 

  Iesaistījās  49 skolas, kopsavilkumus iesniedza 22 skolas. Aktīvākās 10:

Nr.SkolaApjoms, makulatūraApjoms,  PET pudeles1Rūjienas vidusskola26,3 t 2Smiltenes Trīspakalnu pamatskola18 t 3Sikšņu pamatskola9,6 t9 m34Palsmanes speciālā internātpamatskola7,82 t1,5 m35Mālpils vidusskola8,06 t 6Gaujienas Mākslas un mūzikas skola4,8 t18,5 m37Smiltenes ģimnāzija4,13 t5,6 m38Skujenes pamatskola2,7 t15 m39Priekuļu vidusskola4,3 t 10Umurgas pamatskola3,68 t4 m3  Iesaistījās  17 bērnudārzi, kopsavilkumus iesniedza 10 bērnudārzi

Nr.SkolaApjoms, makulatūraApjoms,  PET pudeles1Valkas PII „Pasaciņa”6,74 t 2Mazsalacas PII5,7 t 3Strenču PII „Minkāns”3,35 t5,2 m34Smiltenes PII „Pīlādzītis”3,6 t 5Dikļu PII „Cielaviņa”3,3 t 6Palsmanes PII3,3 t 7Valmieras pilsētas 5. PII "Vālodzīte" struktūrvienība "Krācītes"2 t2,5 m38Valmieras pilsētas 5. PII "Vālodzīte"2 t1 m39Alojas PII „Auseklītis” 1,95 m310Veselavas SPII „Vālodzes”2,03 t  Mācību gada ietvaros izglītības iestādēs kopā savākts 185 t makulatūras un 140 m3 PET dzērienu pudeļu. Ja 1 tonnas papīra ieguvei nepieciešami 13 koki, Ziemeļvidzemes reģiona izglītības iestāžu skolēni kopumā no nociršanas nosargājuši 2405 kokus!

Izglītība