Noslēdzies zīmējumu konkurss "Ūdens ir dzīvs"

Vidzemes reģiona pārvalde jau informēja, ka šogad Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas grupas inspektori sadarbībā ar Valsts vides dienesta inspektoriem izstrādājuši programmu skolēniem, kurā iekļauti jautājumi par savvaļas lašiem un to migrāciju, kā arī par administratīvo un kriminālatbildību, kāda iestājas, ja nodarbojas ar nelikumīgu makšķerēšanu un zvejniecību, kā arī par nelikumīgi iegūtu zivju pirkšanu, pārstrādāšanu un pārdošanu.

 

Akcijas laikā apmeklētas desmit Vidzemes reģiona izglītības iestādes, inspektori viesojušies arī kaimiņu reģiona skolās Vangažos un Siguldā. Nodarbībās iesaistījušies un par aktuāliem jautājumiem saistībā ar akciju „Lašiem būt" informēti vismaz 500 izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 10 līdz 18 gadiem.

 

Lai arī lašu saudzēšanas laiks, kas notiek lašu nārsta laikā no 1.oktobra līdz 30.novembrim kā atbalsts zivju resursu aizsardzības struktūrām ar mērķi Latvijas savvaļas lašu populācijas saglabāšana un atjaunošana, ir noslēdzies, darbs izglītības iestādēs turpinās.

 

Policijas un vides inspektorus gaida viesojamies Limbažos un Cēsīs. Kā atzīst akcijas iniciatore Prevencijas grupas vecākā inspektore Vineta Kaģe, nodarbības par šo tēmu turpinās visu mācību gadu un tiek gaidīta iniciatīva arī no citām izglītības iestādēm, kas gatavas iesaistīties ar vides aizsardzību saistīto jautājumu risināšanā.

 

Paralēli nodarbībām skolās jaunieši tiek aicināti piedalīties zīmējumu konkursā „Ūdens ir dzīvs" un zīmējumā izpaust savas pārdomas par minēto tēmu. Līdz šim konkursā iesūtīti vairāk kā 100 darbi un īpašu paldies par atsaucību jāsaka Vangažu 2. vidusskolas audzēkņiem.

 

Labāko darbu autori saņems pateicību no Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes, un turpmāk tie būs apskatāmi Valsts vides dienesta inspekcijas telpās iekārtotajā muzejā, kas atrodas Cēsīs Birzes ielā 2a.

 

Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas grupas darbinieki aicina: ja arī Jūsu izglītības iestādes skolēni ir ieinteresēti runāt par dabas aizsardzības jautājumiem, zvaniet 6 42 01 351 vai 26670637 un vienosimies par tikšanās laiku ar audzēkņiem Jūsu skolā!

Izglītība