Notiks pirmās inovācijas dienas studentiem Latvijā

Šonedēļ, 3.-4.jūnijā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē, notiks Pirmās inovācijas dienas studentiem Latvijā „Ar ideju azotē...". Pasākumā piedalīsies studenti no vairākām Latvijas augstskolām.

Inovācijas dienas studentiem tiek organizētas Baltijas jūras reģiona programmas projekta „BSR Innoreg - Inovācijas pārvaldība Baltijas jūras ārpus galvaspilsētu reģionos" ietvaros, lai atbalstītu zināšanu un labās prakses piemēru apguvi un sekmētu inovāciju attīstību Latvijas reģionos.

Pasākumā studenti tiks ne vien izglītoti par inovācijas nozīmi un iespējām dinamisku pārmaiņu vidē, bet arī paši dalīsies pieredzē un prezentēs inovācijas instrumentu izmantošanu sevis pārstāvētajās augstskolās.

Trīs tematiskās sesijās - "ceļš no idejas līdz īstenošanai", "studentu un uzņēmēju sadarbība", kā arī "starptautiskās sadarbības pieredze", studentus uzrunās vairāku uzņēmumu pārstāvji - SIA „Vizors" direktors Imants Keišs iepazīstinās ar automobiļu „melno kastu" ideju un tās realizāciju, LLU Tehniskās pārneses kontaktpunkta vadītāja Sandra Muižniece-Brasava - par augstskolu pētniecības rezultātu ieguldījumu ražošanas attīstībā, SIA „Ritols" valdes loceklis Viesturs Zeltiņš - par Latvijas lauku un mežu „zaļās" ķīmijas tehnoloģijām un citu Latvijā zināmu uzņēmumu pārstāvji.

Studenti viesosies arī JIC Biznesa inkubatorā un uzņēmumos - ceļa zīmju ražošanas uzņēmumā SIA „Signum" un metālapstrādes uzņēmumā SIA „Geor", tādējādi novērtējot inovāciju attīstības un tehnoloģiju izmantošanu klātienē.

Tā kā inovācijas attīstības un jebkura radoša procesa pamatā ir ideja, pasākuma ietvaros notiekošajā "Zinātnes kafejnīcā" studentiem būs unikāla iespēja tikties ar ekspertiem inovācijas kultūras un pārvaldes, medicīnas un pedagoģijas jomā, lai gūtu atbildes uz jautājumu „KUR RODAS IDEJAS?".

Izglītība