Notiks Pirmās inovācijas dienas studentiem Latvijā!

23.-24. septembrī Valmierā, Vidzemes augstskolā, notiks Pirmās inovācijas dienas studentiem Latvijā „Ar ideju azotē...". Lai gūtu zināšanas par inovācijas attīstību un risinājumiem no idejas rašanās brīža līdz tās praktiskai īstenošanai, pasākumā piedalīsies 150 studenti no lielākajām Latvijas augstskolām.

Pasākumā studentiem būs iespēja uzzināt par inovācijas nozīmi un iespējām dinamisku pārmaiņu vidē, tikties un diskutēt ar inovatīvo nozaru ekspertiem trīs tematiskās sesijās: „No cukurgrauda līdz konfektei", „Es tev prātu, tu man maku" un „Sprīdītis dodas pasaulē", kā arī pašiem dalīties pieredzē, prezentējot savas augstskolas darbu inovācijas attīstībā.

Savā pieredzē ar studentiem dalīsies Latvijas inovatīvu uzņēmumu pārstāvji, kā piemēram, līderi valodu tehnoloģijās SIA TILDE pārstāvēs Eiropas projektu vadītājs Aivars Bērziņš. Savukārt par automobiļu "melno kastu" ideju un tās īstenošanu stāstīs SIA "Vizors" direktors Imants Keišs. Par novatoriskām idejām diagnosticēšanas un biotehnoloģiju jomā klāstīs SIA „Biosan" valdes loceklis Ernests Blažēvics, bet par Latvijas lauku un mežu "zaļās" ķīmijas tehnoloģijām informēs SIA „Ritols" valdes loceklis Viesturs Zeltiņš, un citi nozaru eksperti.

Studenti apmeklēs Valmieras Biznesa un inovācijas inkubatoru, A/S „Valmieras stikla šķiedra" un SIA „Valpro", kuri savā darbībā izmanto inovatīvus risinājumus.

Inovācijas attīstības un jebkura radoša procesa pamatā ir ideja, tādēļ pasākumā „Zinātnes kafejnīca" studenti vienuviet varēs satikties ar ekspertiem inovācijas kultūras un pārvaldes, medicīnas un pedagoģijas jomā, lai gūtu atbildes uz jautājumu „KUR RODAS IDEJAS?". Inovācijas dienu noslēguma diskusijā studenti varēs saņemt ieteikumus un praktisku pieredzi, kā savu ideju attīstīt un īstenot Latvijas reģionos.

Pasākuma programma atrodama VRAA mājas lapā - www.vraa.gov.lv

Inovācijas dienas rīko Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Tehnoloģisko centru. Pasākums notiek Baltijas jūras reģiona projekta „BSR Innoreg - Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām" ietvaros.

Izglītība