Novados mācību olimpiādes rīko atsevišķi 1

Novadu reforma iespaidojusi arī mācību olimpiāžu norisi. Sākot no 2010. gada janvāra, tajās vairs nepulcējas bijušā Valkas rajona teritorijas visu skolu audzēkņi. Smiltenes novadā olimpiādes notiek atsevišķi.

Valkas novads un Strenču novads mācību olimpiādes rīko kopā. "Starp abām pašvaldībām ir noslēgta vienošanās, ka Strenču novads ņem no Valkas novada domes izglītības pakalpojumus," skaidro Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne.

Ietaupa ceļa izdevumusApvaicātie skolotāji atzīst, ka jaunā kārtība neko būtiski nemaina. Vērtējums ir centralizēts, pēc punktu sistēmas. Olimpiāžu pirmā kārta notiek skolās, otrā - novados. No novadiem tālāk valsts olimpiādē piedalās tie audzēkņi, kuri saņem uzaicinājumu no Valsts izglītības satura centra atbilstoši savam uzrādītajam rezultātam. Pārsvarā gadījumu skolēnam jāiegūst vairāk par 50 procentiem no maksimālā punktu skaita.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes metodiķe Ilze Šulte pieļauj, ka nākamajā mācību gadā kopā ar Valkas novadu varētu sarīkot arī starpnovadu olimpiādi, piemēram, mācību priekšmetā, kur dalībnieku ir mazāk. Jau tagad novadu izglītības speciālisti sadarbojas, dalās pieredzē un salīdzina skolēnu rezultātus. "Tomēr kopumā daudz ērtāk ir rīkot novada olimpiādes šeit, uz vietas, jo tad bērniem nevajag mērot tālāku ceļu uz citu novadu," saka I. Šulte.

Arī Dz. Auzāne atzīst, ka lēmums par starpnovadu olimpiādēm lielā mērā būs skolu izšķiršanās, jo galvenais ir ceļa izdevumi.

Smiltenes novadā mācību olimpiādes notiek Smiltenē. Strenču novada un Valkas novada skolēni brauc uz Valku.

Daudz jāstrādā papildusSmiltenes Centra vidusskolas latviešu valodas skolotāja Iveta Krūmiņa uzskata, ka mācību olimpiādes norises vietai un dalībnieku skaitam nav lielas nozīmes. "Olimpiādes ir grūtas. Skolēni rēķinās ar to, ka tas nozīmē papildu darbu ārpus mācību programmas, un ar konkurenci jārēķinās tik un tā," saka skolotāja.

I. Krūmiņa priecājas, ka šonedēļ Smiltenes novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. klašu skolēniem trīs viņas audzēkņi ieguva godalgotas vietas. 8. klases skolniece Beāte Purmale dalīja pirmo vietu ar Smiltenes ģimnāzijas 9. klases skolnieci Aneti Briedi. Otro vietu ieguva divi Centra vidusskolas audzēkņi - Jānis Ozols (8. klase) un Laila Signe Trezūna (9. klase). Otra meitenes skolotāja ir Valda Cirīte.

Skolēni stāsta, ka olimpiādei sākuši gatavoties jau pāris nedēļu iepriekš: pārskatījuši pierakstus un vecās grāmatas, pildījuši uzdevumus, lasījuši par rakstniekiem un viņu darbiem. Sākumā olimpiādes uzdevumi šķituši grūti, bet, kad iedziļinājušies, tikuši galā.

Jau garām astoņas olimpiādesSmiltenes novadā jau notikušas astoņas mācību olimpiādes: biznesa ekonomiskajos pamatos 10.-12. klasēm (1. vietā - Smiltenes ģimnāzijas 11. klases skolnieks Jānis Nulle); mājturībā (cieto materiālu tehnoloģijās) 7. klasēm (1. v. Valdemārs Nulle, Blomes pamatskola);

mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiādē (1.v. Rei­nis Butāns, Variņu pamatskolas 9. klase, Elīna Šambele, Smiltenes Centra vidusskolas 9. klase); kulturoloģijā 11.-12. klasēm (1. v. Dita Kondratjeva, Smiltenes Centra vidusskolas 11. klase);

latviešu valodā un literatūrā 10.- 12. klasēm (Baiba Alkšere, Smiltenes ģimnāzijas 12. klase; Elīna Medne, Smiltenes Centra vidusskolas 10.klase); ķīmijā 9.-12 klasēm (1. v. Andris Šiška, Smiltenes ģimnāzijas 9. klase; Edgars Haks, Smiltenes ģimnāzijas 10. klase);

fizikā 9.-12. klasēm (1. v. Arvīds Gammeršmits, Smiltenes ģimnāzijas 9. klase); latviešu valodā un literatūrā (1.v. Anete Briede, Smiltenes ģimnāzijas 9. klase; Beāte Purmale, Smiltenes Centra vidusskolas 8. klase).

Vēl gaidāmas olimpiādes vēsturē, matemātikā, politikā un tiesībās un vizuālajā mākslā.

Smiltenes novada skolēnu mācību olimpiāžu uzvarētāji2010g. Biznesa ekonomisko pamatu olimpiāde 10.-12.kl. skolēniem 1. v. Jānis Nulle, Smiltenes ģimnāzijas 11. klases skolēns, skolotājs Guntis Viļums2. v. Māris Gāters, Smiltenes ģimnāzijas 12. klases skolēns, skolotājs Guntis Viļums3.v. Reinholds Nulle, Smiltenes Centra vidusskolas 12. klases skolēns, skolotāja Iveta ŠmulāneAtzinība. Diāna Dreijalte, Smiltenes ģimnāzijas 12.klases skolniece, skolotājs Guntis Viļums

Mājturības (cieto materiālu tehnoloģijas) 7. klašu skolēniem1.v. Valdemārs Nulle, Blomes pamatskolas 7. Klases skolēns, skolotājs Juris Bērziņš2.v. Edgars Ozoliņš, Palsmanes pamatskolas 7.klases skolēns, skolotājs Jānis Pērle3.v. Ričards Melderis, Smiltenes ģimnāzijas 7. Klases skolēns, skolotājs Andis Dreimanis

Mājturības / mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiāde 1.v. Reinis Butāns, Variņu pamatskolas 9. Klases skolēns, skolotājs Jānis Pērle1. v. Elīna Šambele, Smiltenes Centra vidusskolas 9.klases skolniece, skolotāja Ilma Sīmane2.v. Evita Ozola, Bilskas pamatskolas 9.klases skolniece, skolotāja Ira Ērmane3.v. Elga Eglīte , Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāles 9.klases skolniece, skolotāja Gunita Beikmane

Kulturoloģijas olimpiāde 11.- 12.klašu skolēniem1.v. Dita Kondratjeva, Smiltenes Centra vidusskolas 11.klases skolniece, skolotāja Dzintra Ozoliņa 2.v. Iluta Šmeļa, Smiltenes Centra vidusskolas 12.klases skolniece, skolotāja Dzintra Ozoliņa 3.v. Lelde Lapa, Smiltenes ģimnāzijas 12.klases skolniece, skolotāja Vilja Mauriņa

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 10.- 12.klašu skolēniem 1.v. Baiba Alkšere, Smiltenes ģimnāzijas 12.klases skolniece, skolotāja Dagnija Feldhūne1.v. Elīna Medne, Smiltenes Centra vidusskolas 10.klases skolniece, skolotāja Valda Cirīte2.v. Lelde Gordejeva, Smiltenes ģimnāzijas 12. Klases skolniece, skolotāja Dagnija Feldhūne3.v. Ginta Augule, Smiltenes ģimnāzijas 12. klases skolniece, skolotāja Dagnija Feldhūne3.v. Līga Zālīte, Smiltenes Centra vidusskolas 12.klases skolniece, skolotāja Valda Cirīte3.v. Ramona Cunska, Smiltenes ģimnāzijas 12.klases skolniece, skolotāja Dagnija Feldhūne

Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klases  skolēniem1.v. Andris Šiška, Smiltenes ģimnāzijas 9.klases skolnieks, skolotājs Jānis Celmiņš1.v. Edgars Haks, Smiltenes ģimnāzijas 10.klases skolnieks, skolotājs Jānis Celmiņš2v. Jānis Namnieks, Smiltenes ģimnāzijas 10.klases skolnieks, skolotājs Jānis Celmiņš   Fizikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem1.v. Arvīds Gammeršmits, Smiltenes ģimnāzijas 9.klases skolnieks, skolotājs Guntis Viļums2.v. Andris Šiška, Smiltenes ģimnāzijas 9.klases skolnieks, skolotājs Guntis Viļums3.v. Edgars Haks, Smiltenes ģimnāzijas 10.klases skolnieks, skolotāja Anda MežinskaAtzinība. Jānis Pommers, Smiltenes ģimnāzijas 10.klases skolnieks, skolotāja Anda MežinskaAtzinība. Uvis Mulžnieks, Variņu pamatskolas 9.klases skolnieks, skolotāja Anna Sebre 

 Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.- 9.klašu skolēniem 1.v. Anete Briede , Smiltenes ģimnāzijas 9. klases skolniece, skolotāja Lita Āboltiņa1. v. Beāte Purmale, Smiltenes Centra vidusskolas 8. klases skolniece, skolotāja Iveta Krūmiņa2.v. Laila Signe Trezūna, Smiltenes Centra vidusskolas 9.klases skolniece, skolotāja Iveta Krūmiņa, Valda Cirīte2.v. Jānis Ozols, Smiltenes Centra vidusskolas 8.klases skolēns, skolotāja Iveta KrūmiņaAtzinība. Amanda Valberga, Palsmanes pamatskolas 9.klases skolniece, skolotāja Dace PērleAtzinība. Luīze Lote Āboltiņa, Smiltenes Centra vidusskolas 9.klases skolniece, skolotāja Valda Cirīte un Iveta KrūmiņaAtzinība. Zane Ošiņa, Variņu pamatskolas 9. klases skolniece, skolotāja Māra LāceAtzinība. Līva Cimdiņa, Smiltenes Centra vidusskolas 8.klases skolniece, skolotāja Iveta Krūmiņa  

Komentāri 1

lasītāja

Malacīši!! PALDIES - skolotājām - jiem!!!

pirms 11 gadiem, 2010.02.08 09:59

Izglītība