Novadu vadītājiem pasniedz īpašuma apdrošināšanas polises

AAS „BTA" Latvijas novadu vadītājiem pasniedz pirmsskolas izglītības iestādēm domāto īpašuma apdrošināšanas polišu dāvinājumu apliecinošos sertifikātus.

 

Šis ir vērienīgākais apdrošināšanas sabiedrības un pašvaldību sadarbības projekts pēdējo gadu laikā. Valmieras pilsētas domē šā gada 23. oktobrī divpadsmit Latvijas novadu vadītāji un pārstāvji saņēma BTA sertifikātus, kas apliecina, ka šo novadu bērnudārzi pieņem BTA īpašuma apdrošināšanas polises dāvinājumu.

 

BTA īpašuma apdrošināšanas polises ar kopējo apdrošinājuma summu 350 miljoni latu tiek dāvinātas visām 580 Latvijas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm. Tām, kā arī pašvaldībām, tika izsūtīti priekšlikumi pieņemt dāvinājumu, par kuru apstiprināšanu vai noraidīšanu bija jālemj pašiem dāvinājuma saņēmējiem.

 

Jānis Lucaus, AAS „BTA" valdes loceklis: „Mūsuprāt, ir būtiski šajos ekonomiskajos apstākļos uzņēmumiem līdzdarboties un palīdzēt valstij. Nevienam nav noslēpums, ka pašvaldībām un to pakļautībā esošajām iestādēm arī neklājas viegli. Bērni ir mūsu nākotne, viņi ir pirmie, par kuru drošību mums būtu jādomā, tādēļ gluži saprotams ir lēmums atbalstīt tieši pirmsskolas iestādes.

 

Zinot, ka daudzi bērnudārzi Latvijā nav apdrošināti, BTA kā Latvijas lielākā apdrošinātāja pienākums bija parūpēties par šo apdrošināšanu. BTA jau iepriekš ir nākusi klajā ar sociālās atbildības iniciatīvām, piemēram, jau kopš 2003.gada bez maksas tiek apdrošināts Brīvības piemineklis.

 

Līdzīgi kā ar Brīvības pieminekļa apdrošināšanas projektu ceram, ka arī šī sadarbība ar novadiem un bērnudārziem būs ilgstoša un, ja būs interese no bērnudārzu puses, mēs varētu šāda dāvinājuma tradīciju turpināt arī nākotnē."

 

Vaira Dundure, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece: „Visas pilsētas vārdā vēlētos pateikties BTA par tik dāsnu dāvinājumu. Visa šī nedēļa mūsu pilsētā bija labo darbu nedēļa, un šis ir tiešām teicams šādas nedēļas noslēgums, par ko liels paldies BTA."

 

Savukārt Beverīnas novada domes izpilddirektore Aina Saleniece novēlēja BTA, lai šis labais darbs uzņēmumam atdodas trīskārši.

 

Ņemot vērā, ka BTA saņēmusi vairākus oficiālus informācijas pieprasījumus no novadiem par šo dāvinājumu, kā arī e-pastus ar dažādiem jautājumiem, kas liek domāt, ka cilvēki nespēj noticēt šādiem dāvinājumiem, J.Lucaus vēlreiz apliecināja, ka šis dāvinājums no BTA ir nesavtīgs ziedojums. Tas novadiem un bērnudārziem neuzliek nekādas papildus saistības ne polises darbības laikā, ne pēc tās termiņa beigām.

 

Katra bērnudārza kopējā apdrošinājuma summa ir individuāla. Tā tiek aprēķināta, ņemot vērā katra bērnudārza platību, proti, apdrošinājuma summa ir 444 Ls kvadrātmetrā. Turklāt līdz ar galveno ēku tiek apdrošinātas arī citas pirmsskolas izglītības ēkas, piemēram, veļas māja, ja tā atrodas atsevišķā ēkā.

 

Īpašuma apdrošināšanas polise, ko saņems pirmsskolas izglītības iestādes, ir BTA standarta polise, kur iekļauti dažādi riski - ārējie, kas ietver, piemēram, vēja, vētras, sniega un citu dabas parādību radītās sekas, un iekšējie riski, piemēram, stāvvadu vai instalāciju bojājumu sekas - kā arī virkne citu risku.

 

Apliecinošo sertifikātu dāvinājuma pasākums Valmierā bija pēdējais no BTA rīkotajiem līdzīgiem pasākumiem Latvijas lielākajās pilsētās. Divu nedēļu laikā sertifikātus svinīgos pasākumos Jelgavā, Ogrē, Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un Rēzeknē, kā arī šodien Valmierā, saņēma visu to novadu domju pārstāvji, kuru pirmsskolas izglītības iestādes pieņēma BTA dāvināto īpašuma apdrošināšanas polisi.

 

Valmieras pilsētas domē notikušajā BTA īpašuma apdrošināšanas polišu dāvinājumu apliecinošo sertifikātu pasniegšanas pasākumā piedalījās un sertifikātus saņēma: Valmieras pilsētas domes, kā arī Valmieras, Cēsu, Gulbenes, Rūjienas, Strenču, Krimuldas, Limbažu, Smiltenes, Beverīnas, Valkas un Alojas novada domju priekšsēdētāji vai to pārstāvji.

Izglītība