Pabeigta Valkas ģimnāzijas jumta remonta pirmā kārta

Valkas dome ir veikusi pilsētas ģimnāzijas jumta rekonstrukcijas darbu pirmo kārtu - ir pabeigta jumta konstrukciju nostiprināšana.

Domes izpilddirektors Valdis Rogainis informē, ka pirms remontdarbu uzsākšanas pašvaldība uzaicināja būvniecības ekspertus, kuri iepazinās ar jumta stāvokli, izstrādāja darbu skices un ieteica labākos variantus, kā salabot jumtu."Saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu no valsts šiem darbiem saņēmām 30 tūkstošus latu, bet atlikušo summu segsim no domes budžeta. Avārijas novēršanas darbus ieplānojām divās kārtās. Tagad sāksim daļēju jumta seguma nomaiņu, ko plānojam pabeigt līdz maijam. Domājam ierīkot arī ventilāciju, bet jumta ziemeļu pusē ievietosim elektroapsildāmās ierīces, lai ziemā nepieļautu sniega krāšanos un ledus izveidošanos," saka V. Rogainis.Pagājušajā gadā tika konstatēts, ka mācību iestādes jumts ir avārijas stāvoklī. Eksperti atklāja, ka bojājumus bija radījis sniegs.Domē pēc palīdzības jumta remontam vērsās Finanšu ministrijā.

Izglītība