Pabeigts Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas- attīstības centra ēkas energoaudits

Šajās nedēļas pabeigts Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas- attīstības centra ēkas L. Paegles ielā 20 energoaudits. Tas kalpos par pamatu ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei, ko veic SIA „SB projekts".

Valmierā šajā gadā tiek īstenots projekts „Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas - attīstības centra ēkas (VVBIS-AC) Valmierā L. Paegles ielā 20 rekonstrukcija un drošas vides nodrošināšana izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem".

Projekta gaitā ēkas 1.stāvā tiks izbūvētas divas pirmsskolas izglītības telpas, nodrošinot agrīnu vājdzirdīgo bērnu izglītību, kas ir būtiska turpmākajai valodas un garīgajai attīstībai, divas bērnu guļamistabas, garderobes telpa, trīs sanitārie mezgli, ēdiena sadales telpa un tehniskā telpa.

Nama 2.stāvā izbūvēs komandanta darba telpu, darbinieku sanitāro mezglu, tehnisko telpu, apmācības telpu, nodrošinot sociālo prasmju un darba iemaņu apgūšanas iespējas, un internāta telpu ar sanitāriem mezgliem skolēniem ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros tiks iegādāta sadzīves tehnika sociālo prasmju apguves telpai, kā arī mācību materiāli skolēnu valodas un personību attīstībai.

Tiks izbūvēta jauna apkures, kanalizācijas, ūdens padeves ventilācijas un elektroapgādes sistēma. Projekta gaitā veiktā ēkas renovācija nodrošinās plānotās vidējās izglītības programmas skolēnu uzturēšanos internātā, netraucējot skolas pamatizglītības skolēnu dienas režīmam.

Projekts kopumā tiks realizēts līdz 2010.gada septembrim. Kopējais tā budžets ir LVL 98 392,00, no tā ERAF finansējums ir LVL 83 633,00 jeb 85% un Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums LVL 14 759,00 jeb 15%.

VVBIS-AC ir vienīgā mācību iestāde valstī, kurā vājdzirdīgie skolēni kvalificētu surdopedagogu vadībā iegūst pamatizglītību. Iestādes darbība tiek organizēta ēkās L.Paegles ielā 5/ un L.Paegles ielā 20.

Projekts „Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas - attīstības centra ēkas Valmierā L. Paegles ielā 20 rekonstrukcija un drošas vides nodrošināšana izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem" 85% apmērā tiek finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.3.pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai" 3.1.3.3.aktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" 3.1.3.3.1.apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" ietvaros.

Izglītība