Palsmanē: Četrās valstīs taps ekotūrisma kartes

Palsmanes pamatskolas vecāko klašu audzēkņi saņēmuši uzdevumu starptautiskā līmenī. Līdz nākamā gada aprīlim viņiem jāizveido Palsmanes un ciemata apkārtnes karte ar pārgājiena maršrutu un tā aprakstu latviešu un angļu valodā.

 

Šajā un nākamajā mācību gadā Palsmanes pamatskolas 5.- 9. klašu skolēni un viņu pedagogi piedalīsies Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas "Comenius" projektā par ekotūrismu, dabai draudzīga dzīves veida un tradīciju izzināšanu. Sadarbības partneri ir skolas Grieķijā, Polijā un Nīderlandē.

Pavisam Akadēmisko programmu aģentūrā uz šo partnerību tika iesniegti 102 projekti, no kuriem atbalstu saņēma 59, to vidū arī Palsmanes pamatskolas pieteikums.

Šomēnes Nīderlandes pilsētā Groningenā jau notika projekta pirmā sanāksme. Palsmaniešus pārstāvēja angļu valodas skolotāja Tigna Podniece un ģeogrāfijas skolotāja Iveta Kalniņa. Galvenais uzdevums bija izplānot pirmajā gadā veicamos darbus.

T. Podniece priecājas par izvēli veidot karti, jo skolēniem tā būs iespēja uzzināt jaunus faktus un stāstus par Palsmani, tās vēsturi un dabu. Vecāko klašu audzēkņi vēlāk varēs iejusties gidu lomā un iepazīstināt ar savu pagastu dažādus viesus, izvadājot viņus pa kartē iezīmēto maršrutu. Savukārt nākamajā mācību gadā paredzēts izveidot katras zemes tradicionālo ēdienu recepšu grāmatu.

Projekts Palsmanes pamatskolā jau ir sācies, jo skolēniem ir iespēja rakstīt e-pastus saviem vienaudžiem Grieķijā, Nīderlandē un Polijā.

T. Podniece piebilst, ka skolēnu apmaiņas braucienus šis projekts neparedz. 2011. gadā Palsmanē ieradīsies iesaistīto skolu pedagogi.

Šā mācību gada pavasara brīvlaikā Palsmanes pamatskolas audzēkņu grupa toties brauks uz citā starptautiskā projektā iegūtu draugu skolu jau minētajā Nīderlandes pilsētā Groningenā. Skolēni un viņu vecāki jau ķērušies pie dāvanas gatavošanas, - ada vai tamborē savu fragmentu lielai segai, ko veidos kā mozaīku no daudziem fragmentiem.

Izglītība