Palsmanē grib renovēt mācību kabinetus

Smiltenes novada dome iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijā projekta iesniegumu par mācību bāzes pilnveidošanu Palsmanes speciālajā internātpamatskolā.

 

Projekta mērķis ir mājturības un tehnoloģiju un dabaszinātņu kabinetu renovācija un skolas jumta nomaiņa.

 

Novada pašvaldība projektu konkursā pretendē uz Eiropas Savienības Eiropas Reģionālajā attīstības fonda līdzfinansējumu skolā plānotajiem būvdarbiem.

Izglītība