Palsmanes bērnudārzs saņem uzslavu par labu darbu

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde šomēnes uzņēmusi 30 kolēģus no visiem Smiltenes novada bērnudārziem un pie skolām atvērtajām pirmsskolas grupiņām.

Smiltenes novada pirmsskolas metodiskā apvienība Palsmanē rīkoja atklātās nodarbības par valodas apguvi. Šai tēmai šogad veltīta liela uzmanība visos novada "dārziņos".

Valodu attīsta arī rokdarbi Pirmsskolas skolotājas Palsmanes bērnudārzā vēroja nodarbības visās četrās grupiņās, skatoties, kā bērni mācās lasīt, rakstīt un darināt rokdarbus.

"Ar rokdarbiem trenējot bērnu pirkstiņus, mēs trenējam arī valodu. Tāpēc logopēdi, strādājot ar bērniem, pielieto, piemēram, dažādu sīku priekšmetu vēršanu," skaidro Smiltenes novada pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja Santa Rudzīte. Viņa ikdienā vada Smiltenes bērnudārzu "Pīlādzītis".

Arī vecākiem pirmsskolas pedagogi iesaka mājās mācīt bērniem izšūt, vērt krelles, zīmēt, griezt, līmēt un citādi trenēt pirkstu muskulatūru.

Savu audzēkņu valodas apmācībā daudz paveikusi Palsmanes pirmsskolas izglītības iestāde. To uzsver arī S. Rudzīte. "Vērojot nodarbības, varēja redzēt, ka skolotājas savu darbu paveic profesionāli un ikdienā daudz un vispusīgi strādā ar bērniem. Palsmanes bērnudārzā ir radīti visi apstākļi, lai bērnus labi sagatavotu skolai," uzsver metodiskās apvienības vadītāja.

Mācās no labā Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Vizbulīte Kauliņa ar novada kolēģēm arī dalījās pieredzē par sociālo prasmju attīstīšanu piecus un sešus gadus veciem bērniem, izmantojot dažādas spēles.

"Tā ir liela atbildība parādīt citiem, kā strādājam. Iepriekš uztraucāmies, cik bērnu aukstā laika dēļ būs "dārziņā" nodarbību dienā," stāsta Palsmanes pagasta bērnudārza vadītāja Līga Ramane. Ieradušies vairāk nekā 30, - gandrīz puse no audzēkņu skaita.

Nākamais seminārs Smiltenes novada pirmsskolas skolotājām notiks Launkalnē aprīlī. Viņas uzsver, ka šādas kopīgas tikšanās ir vajadzīgas, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas. "Mācāmies no labā, ko redzam katrā vietā, nevis mēģinām atrast un analizēt kļūdas," saka S. Rudzīte.

Izglītība