Palsmanieši vācot PET pudeles un makulatūru laimē ekskursiju

SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija (ZAAO) jau 11 gadus pievērš sabiedrības uzmanību atkritumu šķirošanai. „ZAAO" veidotajos projektos jau četrus gadus aktīvi iesaistās arī Palsmanes speciālās internātskolas skolēni.

 

Palsmanes speciālo internātskolu šogad absolvēja aktīvi jaunieši, kuri devuši ieguldījumu gan Palsmanes labiekārtošanā, gan izcīnījuši balvas neskaitāmos konkursos.

 

Šogad internātskolas 12. klases skolēni „ZAAO" projekta „Cilvēks un vide" konkursā "Mēs skolā šķirojam atkritumus" sīvā konkurencē izcīnīja otro vietu Vidzemes zonā. Balvā jaunieši ieguva iespēju doties ekskursijā. Projekta ietvaros viņi vāca PET pudeles un makulatūru. Pagājušajā gadā šajā paša konkursā viņi palika trešie.

 

Skolēni norāda, ka viņiem patiesi rūp mūsu Latvijas daba un tās nākotne. Konkurss ilga visu mācību gadu, un uzvarētājus paziņoja 22. maijā Valmierā.

 

No Valkas rajona šajā projektā piedalījās arī bērni no Kārķu, Trikātas, Ērģemes, Vijciema, Variņu, Grundzāles, Smiltenes un Strenču izglītības iestādēm.

 

Bērni stāsta, ka PET pudeles savākuši grāvmalās un mežmalās. Makulatūrā savāca Palsmanes pagasta iedzīvotāju vecās avīzes, žurnālus un skolas ikdienā izmantotās pārbaudes darbu lapas. Daudzi palsmanieši iztīrīja savus šķūnīšus un bēniņus.

 

Skolēni pastāsta, ka projektā piedalījušies ar prieku, jo liels stimuls bijis pagājušajā gadā laimētā ekskursija. Šogad projektā viņi iesaistījuši arī 10. klasi.

 

Jaunieši skolu absolvējuši, taču atmiņās paliks daudzas lietas, ko paveikuši skolas laikā. Viņi atjaunojuši Palsmanes parka stādījumus, papildinot tos ar jauniem ozoliņiem, Palsmanes baznīcas dārzā izveidojuši dobi, kas baznīcas jubilejas reizē nosaukta par „Mīlestības dārzu", kā arī sakopuši ciematu, salasot PET pudeles.

 

Visi kopīgi atzīst, ka par draudzīgu un sirsnīgu klases kolektīvu viņiem palīdzējuši kļūt audzinātāji Ilva Pētersone, Daiga Šaldere, Dainis Morītis.

Izglītība